Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Anže Burger

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Anže Burger, višji znanstveni sodelavec
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-189
   Email: is.jl-inu.vdf@regrub.ezna
   Govorilne in uradne ure:
   Govorilne ure v poletnem semestru 2022/23 potekajo v živo:
   petek ob 10:00-11:30 v C229

   Govorilne ure preko Zooma potekajo ob isti uri samo po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.

   Invite Link: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98716879759 
   Meeting ID: 987 1687 9759

   Office hours:
   Office hours in the spring semester 2022/23 take place on Fridays at 10am in C229.
   Upon request, I am available also via zoom (see link above).
    

   Prostor:
   C 229
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Evropska ekonomska integracija
   Marketinške in komunikacijske metrike
   Mednarodni ekonomski odnosi
   Temelji ekonomije

   Podiplomski študij
   EU v svetovnem gospodarstvu
   Magistrsko delo EŠ
   Mednarodne finance
   Raziskovalni seminar MO
   Ekspertna področja:
  • Življenjepis

   Ljubljana, 5. 1. 2017

    

   OSEBNI PODATKI

   Ime in priimek: Anže Burger

   Datum  in kraj rojstva: 23.3.1979, Kranj

   Naslov: Pipanova cesta 96, 4208 Šenčur

   Telefon: 01 580-51-89 (Fakulteta za družbene vede)

   Fax: 01-580-51-09 (Fakulteta za družbene vede)

   E-pošta: anze.burger@fdv.uni-lj.si

   Splet: http://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/pedagogi/kartica/anze-burger

    

   TRENUTNA ZAPOSLITEV

   Visokošolski učitelj – izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani

   Raziskovalec na Centru za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani

    

   IZOBRAZBA

   Osnovna šola:   OŠ Simona Jenka, Kranj (1986-1994)

   Srednja šola:     Gimnazija Kranj (1994-1996), Gimnazija Bežigrad – Program Mednarodna matura (1996-1998)

   V tem obdobju je dosegal visoke razultate na državnih tekmovanjih, med drugimi prvo mesto na državnem tekmovanju iz matematike, priznanje na državnem tekmovanju iz logike in tri prva mesta na državnem tekmovanju iz kemije. Leta 1998 je uspešno zaključil program Mednarodne mature in z 41 od 45 točk postal zlati maturant.

   Dodiplomska izobrazba: univ. dipl. ekon. – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998-2003) – Smer Mednarodna ekonomija

   Leta 2003 je diplomiral z najvišjo oceno na temo »Ali ekonomska integracija spodbuja tehnološki razvoj in gospodarsko konvergenco v Evropski uniji?« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jožeta P. Damijana.

   Podiplomska izobrazba: dr. znanosti – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2003-2009)

   Oktobra 2003 se je vpisal na izredni magistrski študij, program ekonomija, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Magistrski program je zaključil leta 2005 s povprečno oceno 9,25 in se vpisal neposredno na doktorski študij. 4.7.2007 je Senat Ekonomske fakultete potrdil temo predlagane doktorske disretacije z naslovom »Dinamični učinki mednarodne fragmentacije proizvodnega procesa: empirična analiza podjetij slovenske predelovalne industrije (Dynamic Effects of International Fragmentation of Production: Empirical Analysis of Slovenian Manufacturing Firms)« pod mentorstvom doc. dr. Andreje Jaklič in somentorstvom izr. prof. dr. Jožeta Pavliča Damijana. 9. februarja 2009 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, 7. aprila 2009 pa je bil tudi uradno promoviran v doktorja znanosti na Univerzi v Ljubljani.

    

   ZAPOSLITEV IN DELOVNE IZKUŠNJE

   1996-2003:        Kot študent opravljal študentsko delo v podjetjih Telekom, IBM in Intercredit (sedaj Coface Slovenija).

   2003-2008:        Od oktobra 2003 do maja 2008 zaposlen na Fakulteti za družbene vede kot mladi raziskovalec v raziskovalni skupini Center za proučevanje mednarodnih odnosov pod mentorstvom izr. prof. dr. Matija Rojca. 6.9.2004 ga je Senat FDV izvolil prvič v naziv asistenta za področje mednarodnih odnosov.

   2008:                   Raziskovalna štipendija na razpisu GDN/CERGE-EI Regional Research Competition.

   2008-2010:        Od oktobra 2008 zaposlen kot asistent/raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, kjer sodeluje pri predmetih Temelji ekonomije, Mednarodni ekonomski odnosi, Politika poslovanja v EU, Evropski finančni sistem in politike, Razvoj EU, EU v svetovnem gospodarstvu in Mednarodne finance. 8.10.2007 ga je Senat FDV izvolil drugič v naziv asistenta za področje mednarodnih odnosov.

   2010-2016:        Leta 2010 je na Ekonomski fakulteti, UL izvoljen za docenta za področje mednarodne ekonomije.

   2010-2011:        Konzultant, Center for Strategic Economic Studies Vojvodina-CESS, Srrbija

   2011-2012:        Asistent pri predmetu  Mikroekonomija, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

   2012-2013:        Ministrstvo za finance RS, sekretar v kabinetu ministra

   2014:                   Predavatelj predmeta Introduction to STATA na 9th ECPR Summer School in Methods and Techniques

   2015:                   Predavatelj na modulu Ekonometrija na programu Joint European Master in Comparative Local Development  - Master CoDe - ERASMUS MUNDUS MASTER COURSE

   2015:                   Predavatelj predmeta Introduction to STATA na 10th ECPR Summer School in Methods and Techniques

   2016-:                 Leta 2016 je na Ekonomski fakulteti, UL izvoljen za izrednega profesorja za področje mednarodne ekonomije.

    

   PODROČJA RAZISKOVANJA

   Glavno:               mednarodna trgovina, tuje neposredne investicije, outsourcing

   Sekundarno:     državne pomoči, inovacijska politika, politika trga dela, kvantitativna analiza

    

    KOMPETENCE IN DODATNA IZOBRAŽEVANJA

   2005:    Gostujoči raziskovalec na Faculty of Business and Economics, K.U.Leuven v okviru raziskovalnega centra LICOS (Centre for Institutions and Economic Performance).

    2006:    Udeleženec 5. poletne šole Trade Industrialisation and Development z naslovom »Outsourcing and International Fragmentation of Production: Implications for Developoing Countries« v organizaciji Univerze v Milanu, Univerze v Torinu in CEPR.

    2008:    Udeleženec GDN/CERGE-EI Short Course on Methodology for Social Scientists – Course 1: Identification Strategies.

    2011:    Udeleženec mednarodne poletne šole ekonometrije na Barcelona GSE na Universitat Pompeu Fabra z naslovom Structural Econometrics for  Industrial Organization.

    2011:     Decembra 2011 je na konferenci European International Business Academy s strani International Journal of Emerging Markets prejel nagrado za najboljši članek v sekciji Best Paper on Emerging Markets Award.

    2014:    Mednarodna poletna šola ekonometrije, organizirana s strani Barcelona GSE na Universitat Pompeu Fabra – modul Dynamic and Non-Linear Panel Data Models

    2014:    Mednarodna poletna šola ekonometrije, organizirana s strani Barcelona GSE na Universitat Pompeu Fabra – modul Quantitative Methods for Public Policy Evaluation

    

    JEZIKI IN DRUGE VEŠČINE

   Jeziki:   Aktivno znanje angleškega jezika ter pasivno znanje nemškega in hrvaškega jezika.

   Drugo:  Delo s programsko opremo Stata, Matlab, Mathematica, MS Office, Latex, SPSS.

    

    DELOVNE IZKUŠNJE NA RAZISKOVALNIH PROJEKTIH

   GARNET – Network of Excellence on Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU (6. okvirni program EU) 1.6.2005 – 30.5.2010

   EU-CONSENT – Constructing Europe Network (6. okvirni program EU) 1.6.2005 – 1.6.2009

   ServPPIN – The Contribution of Public and Private Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation Networks  (7. okvirni program EU) 1.2.2008 – 1.2.2011

   Raziskovalni projekt z naslovom International Fragmentation of Production and Firm Productivity: In Search of Focus Effect (RRC VIII-11), ki je bil odobren s strani CERGE-EI Foundation v okviru Regional Research Competition (RRC VIII) 1.1.2008-31.12.2008

   V5-0777 Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2002 - 30.1.2006

   V5-0923 Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.9.2004 - 31.10.2006

   V5-0269 Implikacije dolgoročnih prognoz razvoja sveta, EU in držav BRIK na slovensko strategijo odnosov z velikimi silami (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2006 - 31.3.2008

   V5-0201 Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2006 - 31.3.2008

   V5-0408 Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.9.2008 - 28.2.2010

   V5-0448 Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.9.2008 - 28.2.2010

   V5-1005 Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2010 - 31.3.2012 ; Vodja: Anže Burger

   V5-1011 Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2010 - 31.3.2012

   V5-1009 Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2010 - 30.9.2012

   Leta 2005 je v sodelovanju z izr. prof. dr. Matijem Rojcem in doc. dr. Andrejo Jaklič izdelal študijo za takratno Agencijo RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije, TIPO, z naslovom »Dinamika in makroekonomske posledice izhodne internacionalizacije v Sloveniji«.

   Leta 2014 skupaj z doc. dr. Patricio Kotnik pripravi študijo za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z naslovom »Strokovna analiza kot podlaga za Strategijo pametne specializacije«. [Empirical Analysis in Support of Smart Specialization Strategy of the Republic of Slovenia] Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2014. 74 pg.

   J5-6815 Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti [Determinants and Effects of Slovenian Firms Positioning in Global Value Chains] 1.7.2014―30.6.2017

    V5-1645 Analitične podlage za revizijo S4 v letu 2018 (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.10.2016―30.9.2017; Vodja: Anže Burger

    

    REPREZENTATIVNA BIBLIOGRAFIJA

   BURGER, Anže, GONZA, Gregor. Subjective Well-Being during the 2008 Economic Crisis: Identification of Mediating and Moderating Factors. Journal of Happiness Studies 2017.

   DIKOVA, Desislava, JAKLIČ, Andreja, BURGER, Anže, KUNČIČ, Aljaž. What is beneficial for first-time SME-exporters from a transition economy: A diversified or a focused export-strategy? Journal of World Business, 2016, 51(2), 185-199.

   JAKLIČ, Andreja, BURGER, Anže, ROJEC, Matija. The quest for more efficient R&D subsidies: examining dynamic effects. Eastern European economics, 2013, vol. 51, no. 4, str. 5-25.

   BURGER, Anže, JAKLIČ, Andreja, ROJEC, Matija. The effectiveness of investment incentives: The Slovenian FDI co-financing grant scheme. Post-communist econ., Sep. 2012, vol. 24, no. 3, str. 383-401.

   BURGER, Anže, STARE, Metka. Public and private services transformation in the CEECs. The Service Industries Journal, 2010, 30(3/4),  str. 479-496.

    BURGER, Anže, JAKLIČ, Andreja, ROJEC, Matija. Exporting and company performance in Slovenia: self-selection and/or learning by exporting?. Ekon. čas., 2008, 56(2), str. 131-153.

    SVETLIČIČ, Marjan, JAKLIČ, Andreja, BURGER, Anže. Internationalization of small and medium-size enterprises from selected Central European economies. East. Europ. econ., July/August 2007, 45(4) str. 36-65.

   BURGER, Anže, KUNČIČ, Aljaž. Slovenian Economy between ‘National Iinterest’ and the European Market. Studia Historica Slovenica, 14(1), p. 137-156, 2014.

   BURGER, Anže, SVETLIČIČ, Marjan. Five Years of Slovenian EU Membership: Implications and Lessons Learned. V: Trbovič, Ana S. (ur.), Crnobrnja, Mihailo (ur.). Impact Assesment of Serbia's EU Accession. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum, 2009, str. 225-245.

   GLIGOROV, Vladimir, ROJEC, Matija, KUNČIČ, Aljaž, BURGER, Anže. Strategy for export improvement of the AP Vojvodina 2011-2015. Novi Sad: Center for Strategic Economic Studies Vojvodina-CESS, 2011. 168 str., ISBN 978-86-87015-16-6.

   Njegova bibliografija vsebuje 109 enot, objavil pa je 24 znanstvenih člankov, od tega 8 člankov indeksiranih v SSCI indeksu (7 tuje in 1 domača revija).