Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Tina Lengar Verovnik,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-319
  Email: is.jl-inu.vdf@kinvorev.anit
  Govorilne in uradne ure:

  Junija bom imela govorilne ure po dogovoru. Prosim za najavo po e-pošti.
  Prostor:
  B 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Govorno izražanje za novinarje
  Novinarski praktikum
  Novinarsko sporočanje 1
  Osnove novinarskega dela
  Radijsko novinarstvo

  Podiplomski študij
  Jezik, stil in novinarska naracija
  Ekspertna področja:

  Norma in kodifikacija knjižnega jezika

  Jezikovna kultura publicističnih besedil

  Stilistika govornih novinarskih diskurzov

 • Leta 1999 je končala študij slovenskega jezika in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je na tamkajšnjem Oddelku za slovenistiko magistrirala, leta 2010 pa doktorirala z disertacijo Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev.

  Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, sprva kot asistentka, od leta 2011 pa kot docentka za slovenski jezik. Od leta 2016 na Univerzi v Celovcu kot gostujoča predavateljica izvaja izbirni predmet na študiju slovenistike.

  Od leta 2014 je kot znanstvena sodelavka dopolnilno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je tudi članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

  Raziskovalno se posveča pravopisu, jezikovni in govorni kulturi ter stilistiki radijskih novinarskih žanrov.

 • Spletišče Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU: http://pravopisna-komisija.sazu.si/