Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Tina Lengar Verovnik,
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-319
   Email: is.jl-inu.vdf@kinvorev.anit
   Govorilne in uradne ure:

   Poletni semester 2022/23:

   TOREK 11.00 do 12.30

   Prosim za vnaprejšnjo najavo po e-pošti.

   V torek, 30. 5. 2023, govorilnih ur zaradi stavke v visokem šolstvu ne bo.

   Prostor:
   B 210
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Govorno izražanje za novinarje
   Novinarski praktikum
   Novinarsko sporočanje 1
   Osnove novinarskega dela
   Radijsko novinarstvo

   Podiplomski študij
   Jezik, stil in novinarska naracija
   Ekspertna področja:

   Norma in kodifikacija knjižnega jezika

   Jezikovna kultura publicističnih besedil

   Stilistika govornih novinarskih diskurzov

  • Leta 1999 je končala študij slovenskega jezika in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je na tamkajšnjem Oddelku za slovenistiko magistrirala, leta 2010 pa doktorirala z disertacijo Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev.

   Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, sprva kot asistentka, od leta 2011 pa kot docentka za slovenski jezik. Od leta 2016 na Univerzi v Celovcu kot gostujoča predavateljica izvaja izbirni predmet na študiju slovenistike.

   Od leta 2014 je kot znanstvena sodelavka dopolnilno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je tudi članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

   Raziskovalno se posveča pravopisu, jezikovni in govorni kulturi ter stilistiki radijskih novinarskih žanrov.

  • Spletišče Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU: http://pravopisna-komisija.sazu.si/