Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Samo Kropivnik,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-186
  Email: is.jl-inu.vdf@kinvipork.omas
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure:
  četrtek, od 10.30 do 12h
  Termini v poletnem izpitnem obdobju: 
  6. 6. 9.30 - 10.30
  20. 6. 10.30 - 12h
  27. 6. 10.30 - 12h


  Prostor:
  AP 32
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Napredne raziskave v TKOJ
  Raziskovanje medijev in komuniciranja
  Raziskovanje v TKOJ

  Podiplomski študij
  Raziskovalni načrt

  Doktorski študij
  Raziskovalne metode in analitične tehnike digitalnega jezikoslovja
  Ekspertna področja:
  Metodologija družboslovnega raziskovanja
  Oblikovanje raziskovalnih načrtov
  Multivariatne statistične metode
  Tipologije
  Eksplorativni raziskovalni pristopi
 • Samo Kropivnik (1964) je izredni profesor za področje družboslovne metodologije na Univerzi v Ljubljani, zaposlen na Fakulteti za družbene vede.  Preden je leta 1997 doktoriral iz področja politologije, je interdisciplinarni študij družboslovja na FDV dopolnjeval s študijem družboslovne metodologije v okviru ECPR na University of Essex (1987 in 1992).

  Sodeloval je oziroma sodeluje pri izvedbi različnih predmetov z metodološko, raziskovalno,  analitsko oziroma informatično vsebino na večih dodiplomskih ter podiplomskih študijskih programih. Med ključnimi predmeti na starih programih FDV so bili Multivariatne metode (sodelavec), Informatika (najprej sodelavec nato nosilec), Tržno raziskovanje (najprej sodelavec nato nosilec) in Metodologija politološkega raziskovanja (nosilec). Danes je nosilec predmetov Osnove tržnega raziskovanja, Projektno tržno raziskovanje, Metodologija politološkega raziskovanja ter Trendi raziskovanja. Uči tudi na ECPR-jevih mednarodnih metodoloških šolah za drugo in tretjo stopnjo, in sicer v Ljubljani (od leta 2009 do 2015) in Budimpešti (od 2016), predmet Research Designs, ter na Dunaju (od leta 2012 do 2014) in v Bambergu (od 2015 dalje), predmet Research Design Fundamentals. Od oktobra 2010 do januarja 2011 je s 60-urnim predmetom Applied Marketing Research gostoval na tretjestopenjskem študiju Universita degli Studi di Salerno, kasneje pa še za krajša obdobja na Masarykova univerzita in na Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

  Pri projektih je doslej uspešno sodeloval tako z raziskovalnimi centri na matični fakulteti kot pri izvedbi raziskav na drugih fakultetah v različnih, tudi nedružboslovnih raziskovalnih poljih. Je član Centra za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje ter sodelavec Centra za politološke raziskave. Njegov osnovni raziskovalni interes je kreativna uporaba različnih raziskovalnih pristopov, od uveljevljenih multivariatnih metod do klasičnih kvalitativnih pristopov, s poudarkom na metodoloških vidikih.

  Tri mandate (do leta 2021) je bil predsednik Komisije za dodiplomski in enoviti magistrski študij senata UL. V letih od 2001 do 2007 je bil  prodekan FDV za informacijsko in organizacijsko področje, od 2017 do 2021 pa prodekan za mednarodno sodelovanje, kakovost in razvoj. V preteklih letih je bil med drugim tudi senator FDV, član UO FDV, član KRKIS UL, predstojnik RC FDV, generalni sekretar SPOD in akademski koordinator ECPR Summer School in Methods and Techniques (od konca leta 2008 do 2015). V mednarodnem prostoru je bil 21 let predstavnik ECPR za Slovenijo (od leta 2001 do 2022).

 • SVEŽE OBJAVLJENO:

  Samo Kropivnik and Simona Kustec Lipicer
  Evolution of manifestos in a developing parliamentary democracy with proportional representation and multiparty coalition governments
  Journal title: Party Politics
  DOI: 10.1177/1354068816678890


  IZBRANE OBJAVE ZADNJIH PETIH LET (COBISS)
  KROPIVNIK, Samo, KUSTEC LIPICER, Simona. Between institutional political and policy agenda : an analysis of issue congruence in the 2004- 2008 election cycle in Slovenia. Communist and Post-Communist Studies, ISSN 0967-067X. [Print ed.], Mar. 2015, vol. 48, no. 1, str. 43-59, ilustr., doi: 10.1016/j.postcomstud.2015.01.002. [COBISS.SI-ID 33394013]
  KALIN GOLOB, Monika, STABEJ, Marko, STRITAR KUČUK, Mojca, ČERV, Gaja, KROPIVNIK, Samo. Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 351 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978- 961-235-716-0. [COBISS.SI-ID 277145344]
  KROPIVNIK, Samo. Comparison of electoral manifestos' issue structures in contemporary democracies : the methodological perspective. Journal of comparative politics. [Online ed.], Jan. 2013, vol. 6, no. 1, str. 81-97, ilustr. http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-January-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 31761757] KROPIVNIK, Samo, VRHOVAC, Sanda. Pojavi politične patologije v evropskih novih demokracijah. Teor. praksa, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 707-732, 819, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 439295] 
  OVEN, Sašo, KROPIVNIK, Samo, GOLOB, Urša. Odnos slovenskih potrošnikov do mobilnega oglaševanja. Teor. praksa, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 767-784, ilustr. [COBISS.SI-ID 31528541] 
  ZAJC, Drago, KROPIVNIK, Samo, KUSTEC LIPICER, Simona. Od volilnih programov do koalicijskih pogodb : analiza politične kongruence, (Knjižna zbirka Javne politike). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. ISBN 978-961-235-621-7. [COBISS.SI-ID 264814080]KUSTEC LIPICER, Simona, KROPIVNIK, Samo. Dimensions of party electoral programmes : Slovenian experience. Journal of comparative politics. [Online ed.], Jan. 2011, vol. 4, no. 1, str. 52-75, ilustr. http://www.jofcp.org/jcp/JCP-January-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 30122333] 
  LUTHAR, Breda, KROPIVNIK, Samo. Class, cultural capital, and the mobile phone. Sociol. čas., 2011, vol. 47, no. 6, str. 1091-1118, tabele. [COBISS.SI-ID 31114077] 
  KROPIVNIK, Samo, KEJŽAR, Nataša. Internet core and periphery from a marketing communications perspective. Teor. praksa, nov.-dec. 2011, letn. 48, št. 6, str. 1663-1675, 1713-1714, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30888285] 
  KUSTEC LIPICER, Simona, KROPIVNIK, Samo, DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem. Volilni programi in stališča, (Knjižna zbirka Politika, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-235-564-7. [COBISS.SI-ID 259272704]   Osebna bibliografija
 • http://www.ecpr.eu/MethodSchools/MethodSchools.aspx

  http://www.politoloske-raziskave.si