Center za marketing in odnose z javnostmi

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

    razvija temeljne in uporabne raziskave na področju marketinga, odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja, oglaševanja, menedžmenta, svetovanja, izobraževanja...

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

  • Center za marketing in odnose z javnostmi

O centru

Center za marketing in odnose z javnostmi (CMOJ), ustanovljen novembra 2013, razvija temeljne in uporabne raziskave na področju marketinga, odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja, oglaševanja, menedžmenta, svetovanja, izobraževanja idr. CMOJ sodeluje v različnih raziskovalnih projektih za slovenska podjetja in druge organizacije ter prispeva k razvoju slovenske in mednarodne stroke. Organizira mednarodna znanstvena srečanja, kot je tradicionalni mednarodni simpozij za odnose z javnostmi BledCom.

TP BledCom 2021, 28. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi 2021

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2021 - 31. december 2021

TP-BledCom 2020, 27. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2020 - 31. december 2020

TP-BledCom 2019, 26. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2019 - 31. december 2019

TP-BledCom 2018, 25. mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2018

EU/LLP/Erasmus: ECOPSI - European Communication Professionals Skills & Innovation Programme

Nosilec projekta: prof.dr. Dejan Verčič | Trajanje projekta: 1. oktober 2011 - 30. september 2013