Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Mojca Pajnik, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-247
   Email: is.jl-inu.vdf@kinjap.acjom
   Govorilne in uradne ure:
   Ponedeljek, 11.30-13.00 (Najavite se po e-pošti).
   Prostor:
   B 102
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Evropska javna sfera
   Globalizacija, mediji in migracije
   Komunikacijski sistemi
   Politično komuniciranje

   Podiplomski študij
   Alternativni mediji
   Magistrski seminar
   Magistrsko delo KOM-MKŠ
   Ekspertna področja:
   Državljanstvo, javnost, javna sfera, globalizacija, populizem, rasizem, alternativni mediji, spol, migracije
  • Doktorirala sem iz komunikologije na FDV (2005) na temo feministične interpretacije javnosti. Pred tem sem magistrirala iz komunikologije (2002) in diplomirala iz novinarstva (1998) na isti fakulteti. V času študija in nekaj let po njem sem delala kot novinarka. Na Open Society Institute v Ljubljani sem bila zaposlena za področje evropskih integracij, pozneje kot programska direktorica East East: Partnership Beyond Borders Program. Na FDV sem bila docentka v letih 2010-2016 in sem izredna profesorica od 2017. Od leta 2001 sem raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani, znanstvena svetnica od leta 2016.

   Raziskujem s področij medijske in politične teorije, populizma, javnosti in javne sfere, medijev in manjšin, spolne (ne)enakosti in migracij. Med novejšimi knjigami so Mediji in spol: Strukture in prakse neenakosti (ur. z B. Luthar, FDV, 2019), Populism and the Web: Communicating Practices of Parties and Movements in Europe (ur. z B. Sauer, Routledge, 2017) in Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014).

   Raziskovalno in pedagoško sem gostovala na University of Helsinki, Central-European University v Budimpešti, University of Florence, Johann Wolfgang Goethe-Universität v Frankfurtu, na Loughborough University, University of Nijmegen in University of Vienna. So-organizirala sem več mednarodnih konferenc, med njimi Gender Differentiation in Media Industries (2018), Moč alternativnih medijev: izkušnje iz jugo-vzhodne Evrope (2012) in Migrant Labour: Contested Integration, Prospects for Citizenship (2011). 

   Vodila in sodelovala sem pri več mednarodnih projektih. Vodila sem raziskavo POPMED, Politični in medijski populizem: "begunska kriza" v Sloveniji in Avstriji (ARRS, 2018-2021, http://www.mirovni-institut.si/pop-med/). Trenutno sem vodja programske skupine na Mirovnem inštitutu Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja (ARRS, 2020-2023, https://www.mirovni-institut.si/enakost), vodja raziskovalne skupine v Sloveniji pri mednarodnih raziskavah Norface, POPBACK, Populist Backlash, Democratic Backsliding, and the Crisis of the Rule of Law in the European Union (2021-2023, https://www.popback.org/), Horizont 2020 FIERCE, Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe (2022-2025, https://fierce-project.eu/) in VolkswagenStiftung ECSEuro, Enacting Citizenship and Solidarity in Europe "From Below": Local Initiatives, Intersectional Strategies, and Transnational Networks (2022-2025). 

   Sem članica uredniškega odbora revij Global Media and Communication; Journal of Alternative and Community Media in Migracijske i etničke teme.

  • Izbor knjig
    
   M. Pajnik, B. Sauer, ur. 2017. Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe. Abingdon, New York, Routledge.


   S. Hodžić, M. Pajnik, ur. 2016. Communicating Citizens’ Protests, Requiring Public Accountability: Case Studies from Albania, Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Sarajevo, Mediacentar.   M. Pajnik, E. Valenčič, ur. 2015. Rasizem, razrezani svet. Ljubljana, Beletrina, Časopis za kritiko znanosti.


   F. Anthias, M. Pajnik, ur. 2014. Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice. Basingstoke, New York, Palgrave.
   M. Pajnik, F. Anthias, ur. 2014. Work and the Challenges of Belonging: Migrants in Globalizing Economies. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishers.


   M. Pajnik, J. D. H. Downing, ur. 2008. Alternative Media and the Politics of Resistance: Perspectives and Challenges. Ljubljana, Mirovni inštitut.

   M. Pajnik, 2008. Prostitucija in trgovanje z ljudmi: Perspektive spola, dela in migracij. Ljubljana, Mirovni inštitut.

   M. Pajnik, ur. 2002. Xenophobia and Post-socialism. Ljubljana, Mirovni inštitut.   Izbor znanstvenih člankov

   -- M. Pajnik, M. Hrženjak. 2022. The intertwining of the Covid-19 pandemic with democracy backlash: making sense of journalism in crisis. Journalism practice, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2022.2077806
   -- M. Pajnik, M. Hrženjak. 2022. Engendering media work: institutionalizing the norms of entrepreneurial subjectivity. Journalism, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884920922075
   -- M. Pajnik. 2019. Media populism on the example of right-wing political parties' communication in Slovenia. Problems of post-communism, 66(1): 21-32, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10758216.2018.1540275?journalCode=mppc20
   -- M. Pajnik, P. Sekloča, M. Ribać, 2019. Sensitizing the concept of mediatization for the study of social movements. Communications 21, https://www.degruyter.com/view/j/comm.ahead-of-print/commun-2019-2064/commun-2019-2064.xml.
   -- R. Kuhar, M. Pajnik, 2019. Negotiating professional identities: male sex workers in Slovenia and the impact of online technologies. Sexuality research & social policy 16(2): 227-238. https://doi.org/10.1007/s13178-018-0330-4.
   -- M. Pajnik. 2017. Media-political Parallelism: Legitimization of Migration Policy on the Example of Commentary in Daily Newspaper “Delo”. Dve domovini / Two Homelands 45, 169-184.
   -- M. Pajnik. 2017. Feminization for Reproduction of Cognitive Capitalism: Illusion of Degendered Work in the Media. Javnost - The Public 24, 33-46.  https://www.tandfonline.com/eprint/vWVJjUvi7vDpwJrYAJHH/full

   -- M. Pajnik. 2016. ‘Wasted precariat’: Migrant work in European societies. Progress in Development Studies 16(2), 159-172. 
   -- M. Pajnik. 2015. Nano-media and Connected Homeliness. International Journal of Communication 19(9), 732-752.
   -- M. Pajnik, N. Kambouri, M. Renault, I. Šori. 2015. Digitalising Sex Commerce and Sex Work: A Comparative Analysis of French, Greek and Slovenian Websites. Gender, Place & Culture 23(3), 345-364. 
   -- M. Pajnik. 2014. Kontroverze državljanstva in nastavki za opredelitev digitalnega državljanstva (Controversies of Citizenship and Settings for Defining Digital Citizenship) Teorija in praksa 51(6), 1185-1203.
   -- M. Pajnik, M. Renault. 2014. The (re)making of Sexualities on the Web. Social science information 53(3), 462-482.
   -- M. Pajnik. 2010. Media Framing of Trafficking. International Feminist Journal of Politics 12(1), 45-64.
   -- M. Pajnik. 2010. Konceptualizacija alternativnih medijev. (Conceptualization of Alternative media) Teorija in praksa 41(1), 41-58.
   -- M. Pajnik. 2007. Integration Policies in Migration Between Nationalizing States and Transnational Citizenship with Reference to the Slovenian case. Journal of Ethnic and Migration Studies 33(5), 849-865. 
   -- M. Pajnik. 2006. Feminist Reflections on Habermas’s Communicative Action: the Need for an Inclusive Political Theory. European Journal of Social Theory 9(3), 405-424.
   -- M. Pajnik. 2005. Citizenship and Mediated Society. Citizenship Studies 9(4), 349-367.

    Izbrana poglavja v knjigah 

   -- R. Kuhar, M. Pajnik. 2020. Populist mobilizations in re-traditionalized society: anti-gender campaigning in Slovenia. V Right-wing populism and gender: European perspectives and beyond, ur. G. Dietze, J. Roth, Bielefeld: Transcript, cop., 167-184.
   -- M. Pajnik, 2019. Media logic in disposing of migrants. V The disaster of European refugee policy: perspectives from the "Balkan route", ur. I. Žagar et al., Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 179-195.
   -- M. Pajnik, 2019. Prevzetnost in pristranost medijskih rutin: udomačeni feminizem, novi seksizem in televizičen spol. V Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti, ur. M. Pajnik, B. Luthar. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 55-76.
   -- M. Pajnik, S. Meret. 2018. Populist Political Communication in Mediatized Society. V Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, ur. M. Pajnik, B. Sauer, Abingdon, New York, Routledge, 36-54.
   -- M. Pajnik, G. Campani. 2017. Populism in Historical Perspectives. V Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, ur. G. Lazaridis, G. Campani, Abingdon, New York, Routledge, Routledge, 13-30.
   -- M. Pajnik, G. Campani. 2017. Democracy, Post-democracy and the Populist Challenge. V Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, ur. G. Lazaridis, G. Campani, Abingdon, New York, Routledge, 179-196.
   -- M. Pajnik. 2016. Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia. V Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southastern Europe, ur. S. P. Ramet, M. Valenta, Cambridge, Cambridge University Press, 232-245.
   -- M. Pajnik, F. Fabbro, D Kamenova. 2016. Ethno-nationalism and Racial Capitalism in Populist Framing of Migrants as a Threat. V Populism, Media and EducationChallenging Discrimination in Contemporary Digital Societies, ur. M. Ranieri, Abingdon, New York, Routledge, 67-98.
   -- M. Pajnik, R. Kuhar, I. Šori. 2016. Populism in Slovenian Context between Ethno-nationalism and Re-traditionalization. V The Rise of the far Right in Europe: Populist Shifts and ‘Othering’,ur. G. Lazaridis, G. Campani, A. Benveniste, Palgrave, 137-160.
    -- M. Pajnik 2015. Changing Citizenship, Practicing (Alternative) Politics. V The Routledge Companion to Alternative and Community Media, ur. Chris Atton, London, Routledge, 113-122.
   -- M. Pajnik, 2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, ur. F. Anthias, M. Pajnik, Basingstoke, New York, Palgrave, 102-121.
   -- M. Pajnik, V. Bajt. 2013. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, ur. F. Anthias, M. Kontos, M. Morokvacis-Müller, London, Springer, 97-116.
   -- M. Pajnik. 2012. Gender (In)equity in Post-socialist Media. V Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, ur. J. Downey, S. Mihelj, Surrey, Burlington, Ashgate, 89-111.

    
   Celotna bibliografija je dostopna v Cobiss 
   https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20221122_194016_21687.html

    
   Osebna bibliografija