izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Mojca Pajnik, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-247
   Email: is.jl-inu.vdf@kinjap.acjom
   Govorilne in uradne ure:
   ponedeljek, 11.00-12.30

   Govorilne ure do nadaljnjega odpadejo.
   Dosegljiva sem po e-pošti, v času govorilnih ur po predhodnem dogovoru tudi za online sestanke prek Zooma (zaženete Zoom > New meeting > Invite participants > vpišete moj e-naslov).
   Prostor:
   B 102
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Diplomski seminar - KOM-MKŠ
   Evropska javna sfera
   Globalizacija, mediji in migracije
   Kulturna in medijska globalizacija

   Podiplomski študij
   Mednarodno in interkulturno komuniciranje
   Ekspertna področja:
   Državljanstvo, javnost, javna sfera, globalizacija, populizem, rasizem, alternativni mediji, spol, migracije
  • Doktorirala sem iz komunikologije na FDV (2005) na temo feministične interpretacije javnosti. Pred tem sem magistrirala iz komunikologije (2002) in diplomirala iz novinarstva (1998) na isti fakulteti. V času študija in nekaj let po njem sem delala kot novinarka. Na Open Society Institute v Ljubljani sem bila zaposlena za področje evropskih integracij, pozneje kot programska direktorica East East: Partnership Beyond Borders Program. Na FDV sem bila docentka v letih 2010-2016 in sem izredna profesorica od 2017. Od leta 2001 sem raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani, znanstvena svetnica od leta 2016.

   Teme mojega raziskovanja so državljanstvo, javnost, populizem in rasizem, alternativni mediji, spol in migracije. Med novejšimi knjigami sta Populism and the Web: Communicating Practices of Parties and Movements in Europe (ur. z B. Sauer, Routledge, 2018) in Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014).

   Raziskovalno in pedagoško sem gostovala na University of Helsinki, Central-European University v Budimpešti, University of Florence, Johann Wolfgang Goethe-Universität v Frankfurtu, na Loughborough University in University of Nijmegen. So-organizirala sem več mednarodnih konferenc, med njimi Moč alternativnih medijev: izkušnje iz jugo-vzhodne Evrope (2012) in Migrant Labour: Contested Integration, Prospects for Citizenship (2011). 

   Vodila in sodelovala sem pri več mednarodnih projektih. Trenutno koordiniram projekt POPMED, Politični in medijski populizem: "begunska kriza" v Sloveniji in Avstriji (ARRS, 2018-2020, http://www.mirovni-institut.si/pop-med/) in sem partnerka pri MEET, Media Education for Equity and Citizenship (Erasmus+, 2016-2018, http://meetolerance.eu/en/about/). 

   Sem članica uredniškega odbora revij Global Media and Communication; Journal of Alternative and Community Media; Migracijske i etničke teme in Družboslovne razprave.

  • Izbor knjig

   M. Pajnik, B. Sauer, ur. 2018. Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe. Abingdon, New York, Routledge.


   S. Hodžić, M. Pajnik, ur. 2016. Communicating Citizens’ Protests, Requiring Public Accountability: Case Studies from Albania, Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Sarajevo, Mediacentar.   M. Pajnik, E. Valenčič, ur. 2015. Rasizem, razrezani svet. Ljubljana, Beletrina, Časopis za kritiko znanosti.


   F. Anthias, M. Pajnik, ur. 2014. Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice. Basingstoke, New York, Palgrave.
   M. Pajnik, F. Anthias, ur. 2014. Work and the Challenges of Belonging: Migrants in Globalizing Economies. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishers.


   M. Pajnik, J. D. H. Downing, ur. 2008. Alternative Media and the Politics of Resistance: Perspectives and Challenges. Ljubljana, Mirovni inštitut.

   M. Pajnik, 2008. Prostitucija in trgovanje z ljudmi: Perspektive spola, dela in migracij. Ljubljana, Mirovni inštitut.

   M. Pajnik, ur. 2002. Xenophobia and Post-socialism. Ljubljana, Mirovni inštitut.


   Izbrana poglavja v knjigah 

   -- M. Pajnik, S. Meret. 2018. Populist Political Communication in Mediatized Society. V Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, ur. M. Pajnik, B. Sauer, Abingdon, New York, Routledge, 36-54.
   -- M. Pajnik, G. Campani. 2017. Populism in Historical Perspectives. V Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, ur. G. Lazaridis, G. Campani, Abingdon, New York, Routledge, Routledge, 13-30.
   -- M. Pajnik, G. Campani. 2017. Democracy, Post-democracy and the Populist Challenge. V Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, ur. G. Lazaridis, G. Campani, Abingdon, New York, Routledge, 179-196.
   -- M. Pajnik. 2016. Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia. V Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southastern Europe, ur. S. P. Ramet, M. Valenta, Cambridge, Cambridge University Press, 232-245.
   -- M. Pajnik, F. Fabbro, D Kamenova. 2016. Ethno-nationalism and Racial Capitalism in Populist Framing of Migrants as a Threat. V Populism, Media and EducationChallenging Discrimination in Contemporary Digital Societies, ur. M. Ranieri, Abingdon, New York, Routledge, 67-98.
   -- M. Pajnik, R. Kuhar, I. Šori. 2016. Populism in Slovenian Context between Ethno-nationalism and Re-traditionalization. V The Rise of the far Right in Europe: Populist Shifts and ‘Othering’,ur. G. Lazaridis, G. Campani, A. Benveniste, Palgrave, 137-160.
   -- M. Pajnik. 2016. Migration in the Mirror of Mediatized Anti-Politics. V Razor-wired: Reflections on Migration Movements through Slovenia in 2015, ur. N. Kogovšek Šalamon, V. Bajt. Ljubljana, Mirovni inštitut, 63-70.
   -- M. Pajnik 2015. Changing Citizenship, Practicing (Alternative) Politics. V The Routledge Companion to Alternative and Community Media, ur. Chris Atton, London, Routledge, 113-122.
   -- M. Pajnik, 2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, ur. F. Anthias, M. Pajnik, Basingstoke, New York, Palgrave, 102-121.
   -- M. Pajnik, V. Bajt. 2013. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, ur. F. Anthias, M. Kontos, M. Morokvacis-Müller, London, Springer, 97-116.
   -- M. Pajnik. 2012. Gender (In)equity in Post-socialist Media. V Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, ur. J. Downey, S. Mihelj, Surrey, Burlington, Ashgate, 89-111.
   -- M. Pajnik. 2011. Impossibilities of Social Citizenship: on Statelessness of Migrants. V Security, Insecurity and Migration in Europe, ur. G. Lazaridis, Farnham, Burlington, Ashgate, 239-257.

   Izbor znanstvenih člankov
   -- M. Pajnik. 2017. Medijsko-politični paralelizem: Legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu Delo. Dve domovini / Two Homelands 45, 169-184.
   -- M. Pajnik. 2017. Feminizacija za reprodukcijo kognitivnega kapitalizma: iluzija razspoljenega dela v medijih. Javnost - The Public 24, 33-46.
   -- M. Pajnik, 2016. ‘Wasted precariat’: Migrant work in European societies, Progress in Development Studies 16(2), 159-172. 
   -- M. Pajnik. 2015. Nano-media and Connected Homeliness. International Journal of Communication 19(9), 732-752.
   -- M. Pajnik, N. Kambouri, M. Renault, I. Šori. 2015. Digitalising Sex Commerce and Sex Work: A Comparative Analysis of French, Greek and Slovenian Websites. Gender, Place & Culture 23(3), 345-364. 
   -- M. Pajnik. 2014. Kontroverze državljanstva in nastavki za opredelitev digitalnega državljanstva. Teorija in praksa 51(6), 1185-1203.
   -- M. Pajnik, M. Renault. 2014. The (re)making of Sexualities on the Web. Social Science Information 53(3), 462‒482.
   -- M. Pajnik. 2014. Multikulturalizem pro et contra: kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije. Dve domovini / Two Homelands 39, 19-30. 
   -- M. Pajnik. 2013. Pristop radikalne kritike enakosti: neenakost migrantov in izobraževanje. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja 24(5-6), 53-69.
   -- M. Pajnik. 2011. Marshall in državljanstvo: (ne)moč neke teorije. Časopis za kritiko znanosti 39, 246, 69-181.
   -- M. Pajnik. 2011. Narrating Belonging in the post-Yugoslav Context. Dve domovini / Two Homelands 34, 111-125. 
   -- M. Pajnik. 2010. Media Framing of Trafficking. International Feminist Journal of Politics 12(1), 45-64.
   -- M. Pajnik. 2010. Konceptualizacija alternativnih medijev. Teorija in praksa 41(1), 41-58.
   -- M. Pajnik. 2009. Brezdržavljanskost migrantov in pravica imeti pravico. Časopis za kritiko znanosti 238, 138-147.
   -- M. Pajnik, V. Bajt. 2009. Biografski narativni intervju: aplikacija na študije migracij. Dve domovini/ Two Homelands 30, 69-89. 
   -- M. Pajnik. 2007. Integration Policies in Migration Between Nationalizing States and Transnational Citizenship with Reference to the Slovenian case. Journal of Ethnic and Migration Studies 33(5), 849-865. 
   -- M. Pajnik. 2006. Feminist Reflections on Habermas’s Communicative Action: the Need for an Inclusive Political Theory. European Journal of Social Theory 9(3), 405-424.
   -- M. Pajnik. 2005. Citizenship and Mediated Society. Citizenship Studies 9(4), 349-367.

   Celotna bibliografija je dostopna v Cobiss http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20180418080701-21687.html
   Osebna bibliografija