prof. dr. Miro Haček

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Miro Haček, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-179
  Email: is.jl-inu.vdf@kecah.orim
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure bodo ob petkih med 12.00 in 13.30 uro preko videokonference (prosim za najavo preko e-maila vsaj dan vnaprej). 

  Office hours will be held from on Fridays 12.00 noon - 1.30pm using videoconference (please announce yourserf using e-mail at least one day ahead).

  Prostor:
  BP 19
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Javna uprava
  Lokalna samouprava
  Politični sistem Republike Slovenije

  Podiplomski študij
  Sodobni pristopi k upravljanju
  Upravni in politični menedžment
  Ekspertna področja:
  Javna uprava
  Lokalna samouprava
  Primerjalni politični sistemi
  Politično upravni odnosi
  Politični in upravni menedžment
  Politične institucije
 • Redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v javno upravo, Upravni personal, Politika birokracije in Lokalna samouprava, sonosilec predmeta Primerjalni federalizem in regionalizem, ter na drugostopenjskem študiju pa nosilec predmeta Upravni in politični menedžment. V obdobju od 2005 do 2007 in od 2013 do 2017 predstojnik Oddelka za politologijo, od 2007 do 2011 pa Katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od 2015 naprej predstojnik Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij na FDV. Od 1999 do 2009 generalni sekretar Slovenskega politološkega društva, od 2009 do 2011 predsednik, od 2011 do 2013 pa podpredsednik Slovenskega politološkega društva. Od 2012 do 2018 podpredsednik Central European Political Science Association. Od 9/2018 naprej predsednikCentral European Political Science Association.

  Nosilec predmeta “Comparative Local Governments in Europe« na skupnem magistrskem programu CoDe na Univerzi v Trentu. Gostujoči profesor in raziskovalec na University of North Carolina at Chapel Hill (2017-18), University of Johannesburg (2018), Baptistični univerzi v Hong Kongu (2005 in 2007), South Dakota State University (2009 in 2010) in na Hughes Hallu v Cambridgu (2001). Avtor večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter znanstvenih monografij. Za izbrane publikacije kliknite tukaj.
 • Izbrana bibliografija 2014-2017:

  Haček, Miro, Kukovič Simona in Marjan Brezovšek. 2017. Slovenian Politics and the State. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books.

  Kukovič, Simona, Haček, Miro in Bukovnik, Alan, 2016. The issue of local autonomy in the Slovenian local government system. Lex Localis, vol. 14, no. 3, pp. 303–320.

  Copus, Colin, Haček, Miro, et al. 2016. Have mayors will travel: trends and developments in the direct election of the mayor: a five-nation study. In: Kuhlmann, Sabine, Bouckaert, Geert (eds.). Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, (Governance and public management series). London: Palgrave Macmillan, pp. 301–315.

  Brezovšek, Marjan, Haček, Miro in Kukovič, Simona. 2016. Slovenska država in politika (Slovenian state and politics). Ljubljana: Založba FDV.

  Turska-Kawa, Agnieszka in Haček, Miro (ur.). 2016. Democratisation processes in Poland and Slovenia: comparative study. Maribor: Lex Localis Press.

  Kukovič, Simona, Copus, Colin, Haček, Miro in Blair, Alasdair. 2015. Direct mayoral elections in Slovenia and England: traditions and trends compared. Lex localis, vol. 13, no. 3, pp. 697-718.

  Čehovin, Marko in Haček, Miro. 2015. Critical analysis of civil service politicization in Slovenia. World political science review, April 2015, vol. 11, no. 1, pp. 133-155.

  Haček, Miro. 2015. Sistem javnih uslužbencev v RS (Civil Servants System in Slovenia). Ljubljana: Založba FDV.

  Brezovšek, Marjan, Haček, Miro in Kukovič, Simona. 2014. Javna uprava (Public Administration). Ljubljana: Založba FDV.

  Rožen, Tomaž in Haček, Miro. 2014. Merjenje upravljavske sposobnosti slovenskih občin (Measuring administrative capacity of Slovenian municipalities). Ljubljana: Založba FDV.

  Haček, Miro in Brezovšek, Marjan. 2014. The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia: comparative analysis. Annales, Series historia et sociologia, vol. 24, no. 1, pp. 1-12.

  Haček, Miro in Kukovič, Simona. 2014. Attitudes of Slovenian citizens towards European Union 2004-2013. European perspectives, April 2014, vol. 6, no. 1, pp. 99-114.

  Kukovič, Simona in Haček, Miro. 2014. The processes of economic consolidation in countries of former Yugoslavia. Journal of comparative politics, January 2014, vol. 7, no. 1, pp. 36-51.

  Kukovič, Simona in Haček, Miro. 2014. The distribution of e-democracy and e-participation tools in Slovenian municipalities. World political science review, January 2014, vol. 10, no. 1, pp. 25-44.

  Haček, Miro. 2014. Local self-government in Slovenia, Dynamical aspects. Ljubljana: Založba FDV.  Osebna bibliografija