Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Miro Haček

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Miro Haček, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-179
   Email: is.jl-inu.vdf@kecah.orim
   Govorilne in uradne ure:
   Govorilne ure so po dogovoru (v živo ali po zoomu).

   Office hours are held only by appointment (either live or via zoom).


   Prostor:
   BP 19
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Javna uprava
   Politični sistem Republike Slovenije

   Podiplomski študij
   Regionalna in lokalna samouprava
   Ekspertna področja:
   Javna uprava
   (Primerjalna) Lokalna samouprava
   Politični sistem Republike Slovenije
   Politično upravni odnosi
   Politični in upravni menedžment
   Politične institucije
  • Redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v javno upravo in Lokalna in regionalna samouprava. V obdobju od 2005 do 2007 in od 2013 do 2017 predstojnik Oddelka za politologijo, od 2007 do 2011 pa Katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od 2015 naprej predstojnik Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij na FDV. Od 1999 do 2009 generalni sekretar Slovenskega politološkega društva, od 2009 do 2011 predsednik, od 2011 do 2013 pa podpredsednik Slovenskega politološkega društva. Od 2012 do 2018 podpredsednik Central European Political Science Association (CEPSA), od 2018 naprej pa predsednik CEPSA. Nosilec predmeta “Comparative Local Governments in Europe« na skupnem magistrskem programu CoDe na Corvinus Univerzi v Budimpešti, ter sonosilec predmeta Comparative Local Governments na skupnem magistrskem programu Political Science - Integration and Governance (PoSIG). Gostujoči profesor in raziskovalec na Montana State University Billings (2022), University of North Carolina at Chapel Hill (2018), University of Johannesburg (2018), Baptistični univerzi v Hong Kongu (2005 in 2007), South Dakota State University (2009 in 2010) in na Hughes Hallu v Cambridgu (2001). V letu 2020 Fulbrightov štipendist in gostujoči profesor na Black Hills State University v ZDA. Glavni urednik revije Journal of Comparative Politics, ki je abstrahirana v Web of Science in Scopusu. Nacionalni predstavnik v COST akcijah "IgCoord" in "ConstDeb". Avtor večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter znanstvenih monografij. Za izbrane publikacije kliknite tukaj.
  • Izbrana bibliografija 2012-2020:

   Haček, Miro. 2020. Financial autonomy of the Slovenian local government. Journal of comparative politics, vol. 13, no. 2, pp. 86-98.

   Melović, Boban, Radević, Ivan, Backović Vulić, Tamara and Miro Haček. 2020. Social entrepreneurship and development of local self-governments - evidence from Montenegro. Lex localis: revija za lokalno samoupravo, vol. 18, no. 4, pp. 855-883.

   Haček, Miro and Simona Kukovič. 2020. Deliberative democracy: the case of Slovenia. Political Preferences, no. 27, pp. 5-24,

   Haček, Miro. 2019. The difficult look back: Slovenian democratic path after European Union accession. Politics in Central Europe, vol. 15, no. 3, pp. 419-441.

   Radević, Ivan and Miro Haček. 2019. Decentralisation processes in Montenegrin public administration. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, vol. 17, no. 3, pp. 471-492.

   Haček, Miro, Kukovič, Simona and Dobovšek, Bojan. 2019. La rémunération du travail politique en Slovénie: des mandats politiques financièrement peu attractifs. In: Le Saout, Rémy (ed.). La rémunération du travail politique en Europe, (Au fil du débat). Boulogne-Billancourt: Berger-Levrault. pp. 221-229.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2019. Comparative local governments in Europe. In: Futó, Péter (ed.), Contemporary drivers of local development. Maribor: Institute for Local Self-Government, pp. 75-93.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2018. Lokalno politično vodenje: glas svetnikov (Local Political Leadership: The Voice of Councilors). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2018. Cross-border cooperation as a tool of escaping crisis conditions in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 53 E, pp. 54-66.

   Haček, Miro, Kukovič Simona and Marjan Brezovšek. 2017. Slovenian Politics and the State. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books.

   Kukovič, Simona, Haček, Miro and Bukovnik, Alan, 2016. The issue of local autonomy in the Slovenian local government system. Lex Localis, vol. 14, no. 3, pp. 303–320.

   Copus, Colin, Haček, Miro, et al. 2016. Have mayors will travel: trends and developments in the direct election of the mayor: a five-nation study. In: Kuhlmann, Sabine, Bouckaert, Geert (eds.). Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, (Governance and public management series). London: Palgrave Macmillan, pp. 301–315.

   Brezovšek, Marjan, Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2016. Slovenska država in politika (Slovenian state and politics). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Turska-Kawa, Agnieszka and Haček, Miro (eds.). 2016. Democratisation processes in Poland and Slovenia: comparative study. Maribor: Lex Localis Press.

   Kukovič, Simona, Copus, Colin, Haček, Miro and Blair, Alasdair. 2015. Direct mayoral elections in Slovenia and England: traditions and trends compared. Lex Localis, vol. 13, no. 3, pp. 697-718.

   Čehovin, Marko and Haček, Miro. 2015. Critical analysis of civil service politicization in Slovenia. World political science review, April 2015, vol. 11, no. 1, pp. 133-155.

   Haček, Miro. 2015. Sistem javnih uslužbencev v RS (Civil Servants System in Slovenia). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Brezovšek, Marjan, Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2014. Javna uprava (Public Administration). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Rožen, Tomaž and Haček, Miro. 2014. Merjenje upravljavske sposobnosti slovenskih občin (Measuring administrative capacity of Slovenian municipalities). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Haček, Miro and Brezovšek, Marjan. 2014. The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia: comparative analysis. Annales, Series historia et sociologia, vol. 24, no. 1, pp. 1-12.

   Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2014. Attitudes of Slovenian citizens towards European Union 2004-2013. European perspectives, April 2014, vol. 6, no. 1, pp. 99-114.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2014. The processes of economic consolidation in countries of former Yugoslavia. Journal of comparative politics, January 2014, vol. 7, no. 1, pp. 36-51.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2014. The distribution of e-democracy and e-participation tools in Slovenian municipalities. World political science review, January 2014, vol. 10, no. 1, pp. 25-44.

   Haček, Miro. 2014. Local self-government in Slovenia, Dynamical aspects. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2013. Quality of democracy in Slovenia: the (dis)trust in political institutions and rule of law. In: Ágh, Attila (ed.). European futures: the perspectives of the new member states in the new Europe, (Together for Europe series, no. 16). Budapest: Budapest College of Communication and Business, 2013, str. 301-323.

   Haček, Miro, Brezovšek, Marjan and Kukovič, Simona. 2013. Slovenian democratic evolution and praxis. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung; Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

   Haček, Miro, Kukovič, Simona and Brezovšek, Marjan. 2013. Problems of corruption and distrust in political and administrative institutions in Slovenia. Communist and post-communist studies, June 2013, vol. 46, no. 2, pp. 255-261.

   Haček, Miro and Grabner, Anja. 2013. Local sub-decentralization and sub-municipal divisions in Slovenia. Croatian and comparative public administration, vol. 13, no. 1, pp. 213-230.

   Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2013. The re-election of mayors in the Slovenian local self-government. Lex localis, vol. 11, no. 2, pp. 87-99.

   Haček, Miro. 2013. (Dis)trust into the rule of law in Slovenia. Preferencje Polit., no. 4, pp. 9-23.

   Nahtigal, Lea and Haček, Miro. 2013. Politicization of senior civil servants in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 39 E, pp. 108-127.

   Bačlija, Irena and Haček, Miro. 2012. Minority political participation at the local level: the Roma. The international journal on minority and group rights, vol. 19, no. 1, pp. 53-68.

   Kukovič, Simona, Haček, Miro and Grabner, Anja. 2012. Mayor : the strongest player in Slovenian local government?. Czech Political Science Review, vol. 19, no. 3, pp. 218-233.

   Haček, Miro. 2012. The commitment of senior civil servants to democratic freedoms and equality. Transylvanian review of administrative sciences, no. 35 E, pp. 93-106.

   Brezovšek, Marjan, Haček, Miro, Kukovič, Simona and Zver, Milan. 2012. Political system of Slovenia. Calcutta, India: Sampark Publishing.   Osebna bibliografija