prof. dr. Miro Haček

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Miro Haček, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-179
  Email: is.jl-inu.vdf@kecah.orim
  Govorilne in uradne ure:

  V obdobju do 8. aprila 2018 govorilnih ur ne bo. Dosegljiv na e-mail.

  Govorilne ure po 9.4.2018 bodo potekale ob torkih, 12.30 do 14.00h.
  (Office hours after 9 April 2018 will be held on Tuesdays, 12.30 to 14h).  Prostor:
  BP 19
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Lokalna samouprava
  Upravni personal
  Uvod v javno upravo

  Podiplomski študij
  Upravni in politični menedžment
  Ekspertna področja:
  Javna uprava
  Lokalna samouprava
  Primerjalni politični sistemi
  Politično upravni odnosi
  Politični in upravni menedžment
  Politične institucije
 • Redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede in nosilec predmetov Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v javno upravo, Upravni personal, Politika birokracije in Lokalna samouprava, sonosilec predmeta Primerjalni federalizem in regionalizem, ter na drugostopenjskem študiju pa nosilec predmeta Upravni in politični menedžment. V obdobju od 2005 do 2007 in od 2013 do 2017 predstojnik Oddelka za politologijo, od 2007 do 2011 pa Katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od 2015 naprej predstojnik Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij na FDV. Od 1999 do 2009 generalni sekretar Slovenskega politološkega društva, od 2009 do 2011 predsednik, od 2011 do 2013 pa podpredsednik Slovenskega politološkega društva. Od 2012 do 2018 podpredsednik Central European Political Science Association (CEPSA). Nosilec predmeta “Comparative Local Governments in Europe« na skupnem magistrskem programu CoDe na Univerzi v Trentu. Gostujoči profesor in raziskovalec na University of North Carolina at Chapel Hill (2018), University of Johannesburg (2018), Baptistični univerzi v Hong Kongu (2005 in 2007), South Dakota State University (2009 in 2010) in na Hughes Hallu v Cambridgu (2001). Avtor večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku ter znanstvenih monografij. Za izbrane publikacije kliknite tukaj.
 • Izbrana bibliografija do 2013:

  Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2013. Quality of democracy in Slovenia: the (dis)trust in political institutions and rule of law. In: Ágh, Attila (ed.). European futures: the perspectives of the new member states in the new Europe, (Together for Europe series, no. 16). Budapest: Budapest College of Communication and Business, 2013, str. 301-323.

  Haček, Miro, Brezovšek, Marjan and Kukovič, Simona. 2013. Slovenian democratic evolution and praxis. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung; Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

  Haček, Miro, Kukovič, Simona and Brezovšek, Marjan. 2013. Problems of corruption and distrust in political and administrative institutions in Slovenia. Communist and post-communist studies, June 2013, vol. 46, no. 2, pp. 255-261.

  Haček, Miro and Grabner, Anja. 2013. Local sub-decentralization and sub-municipal divisions in Slovenia. Croatian and comparative public administration, vol. 13, no. 1, pp. 213-230.

  Kukovič, Simona and Haček, Miro. 2013. The re-election of mayors in the Slovenian local self-government. Lex localis, vol. 11, no. 2, pp. 87-99.

  Haček, Miro. 2013. (Dis)trust into the rule of law in Slovenia. Preferencje Polit., no. 4, pp. 9-23.

  Nahtigal, Lea and Haček, Miro. 2013. Politicization of senior civil servants in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 39 E, str. 108-127.

  Bačlija, Irena and Haček, Miro. 2012. Minority political participation at the local level: the Roma. The international journal on minority and group rights, vol. 19, no. 1, pp. 53-68.

  Kukovič, Simona, Haček, Miro and Grabner, Anja. 2012. Mayor : the strongest player in Slovenian local government?. Czech Political Science Review, vol. 19, no. 3, pp. 218-233.

  Haček, Miro. 2012. The commitment of senior civil servants to democratic freedoms and equality. Transylvanian review of administrative sciences, no. 35 E, pp. 93-106.

  Brezovšek, Marjan, Haček, Miro, Kukovič, Simona and Zver, Milan. 2012. Political system of Slovenia. Calcutta, India: Sampark Publishing.

  Toplak, Cirila and Haček, Miro. 2012. Slovenia – political insights. Warsaw, Poland: European School of Law and Administration.

  Haček, Miro. 2011. Introduction of Entrepreneurial Principles in Municipal Administration: The Case of Slovenia. Hrvatska javna uprava, vol. 11, no. 4, pp. 911–924.

  Simona Kukovič and Haček, Miro. 2011. Non-partisan candidates and lists at Slovenian local elections 1994-2010. World Political Science Review, vol. 7, no. 1, article 4.

  Haček, Miro and Simona Kukovič. 2011. Nestrankarski kandidati in liste na lokalnih volitvah v obdobju 1994-2010. Teorija in praksa, 48, 2, pp 376–392.

  Haček, Miro. 2010. Non-partisan local actors as the element of absorbed local democracy?. Romanian Journal of Political Science, Spring 2010, vol. 10, no. 1, pp. 38-51.

  Haček, Miro, Brezovšek, Marjan, Bačlija, Irena, Smerkolj, Lea. 2010. Procesi regionalizacije in nadaljni razvoj slovenskega šolskega sistema (Processes of regionalization and development of education system in Slovenia). Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Maribor.

  Haček, Miro. 2009. Politiki in visoki javni uslužbenci: kdo vlada? (Politicians and senior civil servants: who governs?). FSS Publishing House, Ljubljana.

  Haček, Miro (ed.) 2009. Lokalna samouprava III: Ob petnajsti obletnici ponovne uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (Local self-government III: 15 years after re-institution of local self-government in Slovenia). FSS Publishing House, Ljubljana.

  Haček, Miro. 2009. Corruption and anti-corruption tools in the Slovenian political system. V: Staronova, Katarína (ed.). Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee Press, pp. 65-76.

  Haček, Miro and Irena Bačlija. 2009. Upravljalska sposobnost slovenskih občin (The administrative capacity of Slovenian municipalities). Lex localis, vol. 7, no. 3. pp. 307–346.

  Haček, Miro. 2009. The consequences of civil service reform in Slovenia at national and local level: examining high-ranking civil servants' and politicians' democratic values and norms. In: Mathur, Rohit Raj (ed.), Approaches to administrative reform in selected countries: a civil service perspective, (Icfai Books). Icfai University Press, Hyderabad, pp. 184–196.

  Haček, Miro and Bačlija Irena. 2009. Political perception of urban sub-local entities: a comparison of studies from Ljubljana and Swedish cities. Khamasin, Journal of American University in Cairo, 3/2009, pp. 34–47.

  Haček, Miro. Understanding politics in Slovenia: constitutional corporatism and politico-administrative relations. In: Johannsen, Lars and Hilmer Pedersen, Karin (ed.). Pathways: a study of six post-communist countries. Aarhus: Aarhus University Press, 2009, pp. 99-116.

  Haček, Miro, Brezovšek Marjan and Bačlija Irena. 2008. Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah (Administrative capacity and coalition building in slovenian municipalities).  FSS Publishing House, Ljubljana.

  Haček, Miro, Brezovšek Marjan and Zver Milan. 2008. Organizacija oblasti v Sloveniji (Organisation of government in Slovenia). FSS Publishing House, Ljubljana.

  Brezovšek, Marjan and Haček, Miro. 2008. Separation of powers in Slovenian political system: problems and solutions. Journal of comparative politics, March 2008, vol. 1, no. 1, pp. 5-33.

  Haček, Miro, Bačlija Irena and Brezovsek, Marjan. 2008. Positive discrimination of the Roma minority. Ethnicities, SAGE Publications, vol. 8, no. 2, pp. 227–250.

  Haček, Miro. 2008. Roma. In: Schaeffer, Richard T. (ed.). Encyclopedia of race, ethnicity, and society. Los Angeles: SAGE Publications.

  Osebna bibliografija