Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Hajdeja Iglič,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-216
  Email: is.jl-inu.vdf@cilgi.ajedjah
  Govorilne in uradne ure:


  Govorilne ure pri izr. prof. dr. Hajdeji Iglič bodo potekale ob torkih od 12.00 do 13.30 preko Zooma. Prosim, sporočite v naprej namero o udeležbi na govorilnih urah na hajdeja.iglic@fdv.uni-lj.si, da vam pošljem povezavo. 

  Lep pozdrav, Hajdeja Iglič


  Prostor:
  DS 14
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Politična sociologija
  Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje

  Podiplomski študij
  Družbene neenakosti in politika
  Magistrski seminar I
  Ekspertna področja:

  Družbena omrežja

  Elite

  Politična mobilizacija

  Socialni kapital

 • Hajdeja Iglič je diplomirala na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani in magistrirala ter doktorirala na Columbia University v New Yorku. V doktorski disertaciji The formation of political ties: personal networks and political action in the former Yugoslavia se je ukvarjala z vlogo osebnih omrežij v razvoju različnih oblik politične mobilizacije, ki se je odvijala na tleh bivše Jugoslavije v sredini 1980ih. Družbena omrežja, politična mobilizacija in socialni kapital so osrednji predmet proučevanja tudi v njenih kasnejših delih, objavljenih v domačih in tujih publikacijah.

   

  Konec 1990-ih je sodelovala v študiji slovenskih elit v času pred in po tranziciji, kjer  je analizirala dinamiko in mehanizem sprememb v omrežjih elit ob zamenjavi političnega režima. V začetku 2000-ih je vodila slovenski del mednarodnega raziskovalnega projekta Citizenship, Involvement, Democracy (CID), kjer je prispevala primerjalno študijo na temo socialnih omrežij in njihovega potenciala za politično akcijo v različnih evropskih državah. Tekom sodelovanja v projektih 6. okvirnega programa je raziskovalni interes usmerila v vprašanje negativnih vidikov socialnega kapitala in pomena družbenih omrežij za oblikovanje kolektivne identitete, s poudarkom na evropski identiteti. Trenutno je vključena v raziskovalni projekt na temo omrežij sodelovanj v slovenski znanosti, kjer proučuje vpliv individualnih, organizacijskih in policy dejavnikov na razvoj sodelovanja med raziskovalci v različnih znanstvenih vedah.

   

  Na pedagoškem področju je nosilka ali so-nosilka predmetov na dodiplomski stopnji in magistrski stopnji. Je tudi slovenska koordinatorica Erasmus Mundus skupnega evropskega programa Primerjalni lokalni razvoj- CoDe, predstojnica katedre za analitsko sociologijo in vodja programske skupine Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja. 

 • IZBOR OBJAV:

   

  Iglič, Hajdeja (2010). Voluntary associations and tolerance: An ambiguous relationship. American Behavioral Scientist, vol. 53, no. 5, pp. 717-736.

  Rus, Andrej and Hajdeja Iglič (2005). Trust, governance and performance: The role of institutional and interpersonal trust in SME growth. International Sociology, vol. 20, no. 3, pp. 371-391.

  Iglič, Hajdeja (2010) Relational basis of attachment to Europe. In Contextualizing Civil Society, edited by Jan W. van Deth and William Maloney. London, New York: Routledge, pp. 180-206.

  Iglič, Hajdeja and Joan Font (2007) Social networks. In Citizenship, Involvement, Democracy, edited by Jan W. van Deth, Jose Ramon Montero and Anders Westholm. London, New York: Routledge, pp. 188-218.

  Iglič, Hajdeja (2003) Trust networks and democratic transition. In Social capital and transition to democracy, edited by Gabriel Badescu and Eric M. Uslaner.  London, New York: Routledge, pp.10-27.

  Iglič, Hajdeja (2010). Slovenia. In Investire nelle nuove generazioni : modelli di politiche giovanili in Italia e in Europa : uno studio comparative, edited by A. Bazzanela. Trento:  IPRASE, pp.387-411.

  Iglič, Hajdeja and Helena Kovačič (2007) The role of institutions in rising the political engagement in new democracies. In Lokale politische Eliten und Fragen der legitimation, edited by Katja Paehle and Marion Reiser. Baden-Baden: Nomos, pp. 197-196.

  Iglič, Hajdeja (2012) Zaupanje med interesom in moralo.Teorija in praksa (v tisku).

  Iglič, Hajdeja (2003) “Networks and political mobilization: Beyond structural argument.” Družboslovne razprave, vol. 19, no. 44, pp. 13-34.

  Iglič, Hajdeja and Andrej Rus (2000) Elite networks in transition: The dynamics of change in personal networks of Slovenian elites. In The second generation of democratic elites in Central and Eastern Europe. Warszawa: Polish Academy of Science, pp. 175-195.  Osebna bibliografija