Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

  • Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

O centru

Center deluje na področju proučevanja organizacij in njihovega strateškega upravljanja ter na področju preoblikovanja družbenih dejavnosti z vidika devolucije države. V svojih raziskavah se center osredotoča na procese upravljanja pri prenašanju dejavnosti iz države na agencije ter na regulativno vlogo trga, hierarhije in kooperativnih omrežij. Z interdisciplinarnim pristop k proučevanju aktualnih problematik ugotavljamo zakonitosti v sistemih, ki jih proučujemo in krepimo sodelovanje med različnimi strokami. Center je namenjen tudi evalvaciji preoblikovanja družbenih dejavnosti z vidika izpolnjevanja svojega poslanstva in doseganja strateških ciljev Slovenije. 

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2018 - 31. december 2023

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | Trajanje projekta: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

Nosilec projekta: asist. Klemen Ploštajner | Trajanje projekta: 1. oktober 2017 - 30. september 2021

Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji

Nosilec projekta: prof.dr. Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. oktober 2016 - 30. september 2018

NUTSHELL

Nosilec projekta: prof.dr. Andrej Rus | Trajanje projekta: 1. november 2020 - 30. junij 2023

Člani