Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Dejan Verčič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Dejan Verčič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-375
  Email: is.jl-inu.vdf@cicrev.najed
  Govorilne in uradne ure:
  V času pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) so govorilne ure na digitalnih orodjih za sodelovanje na daljavo Skype, Teams ali Zoom po predhodnem dogovoru po elektronski pošti: dejan.vercic@fdv.uni-lj.si. Velja do preklica tega obvestila.
  Prostor:
  B 111
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Interno komuniciranje
  Odnosi z javnostmi

  Podiplomski študij
  Odnosi z mediji
  Strateški odnosi z javnostmi
  Ekspertna področja:
  Strateško komuniciranje

  Odnosi z javnostmi

  Interno komuniciranje

 • Dejan Verčič je profesor, predstojnik Oddelka za komunikologijo, vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, in partner v družbi Herman & partnerji. Doktoriral je na London School of Economics and Political Science v Veliki Britaniji, kot ”Hearst Visiting Professional” gostoval na Univerzi na Floridi v ZDA, kot Fulbrightov štipendist na San Diego State University v ZDA, kot gostujoči profesor na Italijanski švicarski univerzi (USI) v Luganu v Švici, in kot gostujoči raziskovalec na Univerzi v Benetkah Ca'Foscari v Italiji. Dr. Verčič je objavil 15 knjig, najnovejše so tretja izdaja The Global Public Relations Handbook (2020), Experiencing Public Relations (2018) in Communication Excellence (2017). Leta 2000 mu je Slovensko društvo za odnose z javnostmi ob desetletnici delovanja podelilo posebno priznanje za razvoj stroke (in leta 2010 od dvajsetletnici še dve), leta 2001 je prejel Alan Campbell-Johnson Medal, ki mu ga je podelilo Britansko društvo za odnose z javnostmi za poseben prispevek k mednarodnim odnosom z javnostmi,  leta 2016 Pathfinder Award, najvišje akademsko priznanje ameriškega Inštituta za odnose z javnostmi in leta 2019 ga je Evropsko združenje za poučevanje in raziskovanje odnosov z javnostmi (EUPRERA) nagradilo z nazivom ugledni znanstvenik (distinguished scholar). Leta 2015 je bil izvoljen za častnega člana Hrvaškega društva za odnose z javnostmi. Prof. Verčič je bil med drugim ustanovni generalni sekretar Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS), predsednik raziskovalnega komiteja raziskovalnega sklada Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev in predsednik Evropskega združenja za poučevanje in raziskovanje odnosov z javnostmi (EUPRERA). Leta 1991 je vodil ustanavljanje Slovenske tiskovne agencije (STA) in bil njen prvi direktor. Od leta 1994 organizira letni Mednarodni simpozij o raziskovanju odnosov z javnostmi – BledCom. Od leta 2007 je ustanovni član Evropskega komunikacijskega monitorja, največje letne raziskave na področju strateškega komuniciranja na svetu.

  Dr. Verčič je redni govorec na univerzah, akademskih in strokovnih srečanjih po vsem svetu. Nastopil je v 37 državah (Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Mehika, Nizozemska, Norveška, Peru, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Južna Koreja, Turčija, Velika Britanija in ZDA).

  Dejan Verčič trideset let svetuje domačim in tujim podjetjem, finančnim institucijam, vladnim in nevladnim organizacijam ter pomembnim posameznikom (med katerimi so bili trije predsedniki držav in štirje predsedniki vlad v štirih državah). Ustanovil in prodal je več podjetij, med katerimi je bila tudi svojčas največja slovenska komunikacijska agencija Pristop. Leta 2020 je soustanovil družbo za svetovanje, ugled, znamčenje in tehnologijo Herman & partnerji, kjer svetuje ključnim naročnikom in skrbi za znanje ter razvoj.
   
  Poročen je s prof. dr. Ano Tkalac Verčič, profesorico marketinga na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, s katero imata sina Matijo in hčer Marto.
 • Glavne objave v znanstvenih časopisih
   
  Wiesenberg, M., & Verčič, D. (v tisku). A communication discipline lacking behind? The status quo of the visual turn in public relations practice. Communications: The European journal of communication research.
  Verhoeven, P. Zerfass, A., Verčič, D., Moreno, Á., & Tench. R. (2020). Strategic communication across borders: Country and age effects in the practice of communication professionals in Europe. International journal of strategic communication 14(1), 60-72.
  Tkalac Verčič, A., Verčič, D. & Laco, K. (2019). Co-orientation between publics in two countries: A decade later. American Behavioral scientist 63(12), 1624-1642.
  Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Coombs, W. T. (2019). Convergence of crisis response strategy and source credibility: Who can you trust? Journal of contingencies and crisis management 27(1), 28-37.
  Zerfass, A., Verčič, D., Nothhaft, H., & Page Werder, K. (2018). Strategic communication: defining the field and its contribution to research and practice. International journal of strategic communication 12(4), str. 487-505.
  Nothhaft, H., Page Werder, K., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic communication: reflections on an elusive concept. International journal of strategic communication 12(4), 352-366.
  Page Werder, K., Nothhaft, H., Verčič, D., & Zerfass, A. (2018). Strategic communication as an emerging interdisciplinary paradigm. International journal of strategic communication 12(4), 333-351.
  Verhoeven, P., Zerfass, A., Verčič, D., Tench, R., & Moreno, Á. (2018). Public relations and the rise of hypermodern values: exploring the profession in Europe. Public relations review 44(4), 471-480.
  Vrdelja, M., Kraigher, A., Verčič, D., & Kropivnik, S. (2018). The growing vaccine hesitancy: exploring the influence of the internet. European journal of public health 28(5), 934-939.
  Verčič, D., Tench, R., & Tkalac Verčič, A. (2018). Collaboration and conflict between agencies and clients. Public relations review 44(1), 156-164.
  Zerfass, A., Verčič, D., & Volk S. C. (2017). Communication evaluation and measurement: skills, practices and utilization in European organizations. Corporate communications 22(1), 2-18.
  Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Žnidar, K. (2016). Exploring academic reputation – is it multidimensional construct? Corporate communications (21)2, 160-176.
  Verčič. D., & Tkalac Verčič, A. (2016) The new publicity: From reflexive to reflective mediatisation. Public relations review 42(2), 493-498..
  Verčič, D., & Zerfass, A. (2016). A comparative excellence framework for communication management. Journal of communication management 20(1), 270-288.
  Verčič, D., & Zerfass, A. (2016). Conspicuous corporate social responsibility. Public relations journal 10 (1).
  Zerfass, A., Verčič, D., & Wiesenberg, M. (2016). The dawn of a new golden age for media relations. Public relations review (42)2, 499-508.
  Zerfass, A., Verčič, D., & Wiesenberg, M. (2016). Managing CEO communication and positioning: a cross-national study among corporate communication leaders. Journal of communication management 20(1), 37-55.
   Moreno, Á.; Wiesenberg, M. & Verčič, D. (2016). Excelencia en la Gestión de Comunicación. Análisis de los Departamentos de comunicación en España mediante el Comparative Excellence Framework. Comhumanitas: Revista Científica de Comunicación, 7(2), 1-15.
  Verčič. D., Zerfass, A., & Wiesenberg, M. (2015) Global public relations and communication management: A European perspective. Public relations review 41(5), 785-793.
  Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K. (2015) Looking for digital in public relations. Public relations review 41(2), 142-152.
  Verhoeven, P., Tench, R., Zerfass, A., Moreno, Á., & Verčič, D. (2014) Crisis? What crisis? How European professionals handle crises and crisis communication. Public relations review 40(1), 107-109.
  Verčič, D., Verhoeven, P. & Zerfass, A. (2014). Key issues of public relations of Europe: Findings from the European Communication Monitor 2007-2014. Temas clave de las relaciones públicas en Europa: Resultados del European Communication Monitor 2007-2014. Revista internacional de relaciones públicas 4(8), 5-26.
  Logar Berginc, N., Verčič, D., &Kalin Golob, M. (2013). Terminologija odnosa s javnošću u slovenskome jeziku. Medijske studije 4(7), 94-109.
  Logar Berginc, N., & Verčič, D. (2013) Terminological databanks as the bodies of knowledge: Slovenian public relations terminology. Public relations review 39(5), 569-571.
  Tench, R., Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2013) Contemporary issues impacting European communication competencies. Medijske studije 4(7), 111-123.
  Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2013) Digital natives and social media. Public relations review 39(5), 600-602.
  Verhoeven, P., Tench, R., Zerfass, A., Moreno, Á, &Verčič, D. (2012). How European PR practitioners handle digital and social media. Public relations review 38(1), 162-164.
  Tkalac Verčič, A., & Verčič, D., & Sriramesh, K. (2012) Internal communication: Definition, parameters, and the future. Public relations review 38(2), 223-230.
  Verčič, D., & Tkalac Verčič. A. (2012) Public relations and lobbying: New legislation in Slovenia. Public relations review 38(1), 14-21.
  Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2011). Generioc charisma – Con ceptualization and measurement. Public relations review 37(1), 12-19.
  Verčič, D. (2011) Public relations: Contributions from Ljubljana. Teorija in praksa 48(6), 46-58.
  Moreno, Á., Zerfass, A., Tench, R., Verčič, D., & Verhoeven, P. (2009). European communication monitor: Current developments, issues and tendencies of the professional practice of public relations in Europe. Public relations review 35(1), 79-82.
  Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Laco, K. (2008) Comparing advertising and editorials: an experimental study in TV and print. Public relations review 34(4), 380-386.
  Hallahan, K., Holtzhausen, D., Ruler, B. van, Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007) Defining strategic communication. International journal of strategic communication 1(1), 3-35.
  Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2007) Reputation as matching identities and images: Extending Davies and Chun’s (2002) research on gaps between the internal and external perceptions of the corporate brand. Journal of Marketing Communications 13(4), 277-290.
  Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2007) A use of second-order co-orientation model in international public relations. Public relations review 33(4), 407-414.
  Sriramesh, K., & Verčič, D. (2007) Introduction to this special section: the impact of globalization on public relations. Public relations review 33(4), 355-359.
  Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Laco, K. (2006) Coorientation theory in international relations: the case of Slovenia and Croatia. Public relations review 32(1), 1-9.
  Ruler, B. van, Verčič, D., Bütschi, G., & Flodin, B. (2004) A first look for parameters of public relations in Europe. Journal of public relations research 16(1), 35-63.
  Sriramesh, K., & Verčič, D. (2004) The innovativeness-needs paradox and global public relations: Some propositions on the need for international public relations subsidies. Media Asia 31(1), 3-13.
  Cwalina, W., Falkowski, A., Newman, B., & Verčič, D. (2004). Models of voter behaviour in traditional and evolving democracies: Comparative analyzis of Poland, Slovenia, and the U.S. Journal of political marketing 3(2), 7-30.
  Ruler, B. van, & Verčič, D. (2003) Perspectivas européias das relações públicas. Transl. J. F. Arce. Comunição &. Sociedade24(39), 155-172.
  Verčič, D., & Verdnik, I. (2002) Models of voter behavior: the 2000 Slovenia parliamentary elections. Journal of political marketing 1(2/3), 123-135.
  Ruler, B. van, Verčič, D., Flodin, Bertil, & Bütschi, G. (2001) Public relations in Europe: a kaleidoscopic picture. Journal of communication management 6(2), 166-175.
  Sriramesh, K., & Verčič, D. (2001) International public relations: a framework for future research. Journal of communication management 6(2), 103-117.
  Verčič, D., Ruler, B. van, Bütschi, G., & Flodin, B. (2001). On the definition of public relations: a European view. Public relations review 27(4), 373-387.
  White, J., & Verčič, D. (2001) An examination of possible obstacles to management acceptance of public relations' contribution to decision making, planning and organisation functioning. Journal of communication management 6(2), 194-200.
  Verčič, D. (2000) The European public relations body of knowledge. Journal of communication management  4(4), 341-354.
  Verčič, D. (2000) Uvod v poslovno komuniciranje. Akademija MM 4(6), 9-20.
  Verčič, D., Razpet, A., Dekleva, S., & Šlenc, M. (2000) International public relations and the Internet: diffusion and linkages. Journal of communication management 5(2), 125-137.
  Verčič, D. (1999). The politics of total communication. Journal of mental changes 5(2), 51-63.
  Verčič, D. (1999) Organizacijska komunikacijska kompetenca ter poslovna uspešnost. Teorija in praksa 36(4), 679-686.
  Verčič, D. (1998). Organizacijska komunikacijska kompetenca. Teorija in praksa 35(4), 759-770.
  Grunig, L. A., Grunig, J. E., Verčič, D. (1989). Are the IABC's excellence principles generic? Comparing Slovenia and the United States, the United Kingdom and Canada. Journal of communication management 2(4), 335-356.
   
  Knjige
  Sriramesh, K., & Verčič, D., ur. (2020). The global public relations handbook, 3rd. izd. London & Neww York: Routledge
  Nothhaft, H., Page Werder, K., Verčič, D., & Zerfass, A., ur.  (2020). Future directions of strategic communication. London & New York: Routledge.
  Kalin Golob, M., Serajnik Sraka, N., & Verčič, D. (2018). Pisanje za odnose z javnostmi: temeljni žanri. Ljubljana: FDV.
  Bridgen, L., & Verčič, D., ur. (2018). Experiencing public relations: International voices. London: Routlege.
  Tench, R., Verčič, D., Zerfass, A., Moreno, A., & Verhoeven, P. (2017). Communication excellence: How to develop, manage and lead exceptional communication. London: Palgrave Macmillan.
  Logar, N., Verčič, D., in ost., ur. (2014). Termis: terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi. [Terminological databank of public relations; in Slovenian] Kamnik: Amebis.
  K. Sriramesh & D. Verčič, ur. (2012). Culture and public relations: Links and implications. London/New York: Routledge.
  Sriramesh, K., Verčič, D., ur. (2012). Relaciones públicas globales: teoría, investigacíon y práctica. Transl. J. Xifra. Barcelona, Spain: Editoral OUC.
  K. Sriramesh & D. Verčič, ur. (2009). The global public relations handbook: Theory, research, and practice, rev. and expanded ed. New York/London: Routledge.
  B. van Ruler, A. Tkalac Verčič & D. Verčič, ur. (2008). Public relations metrics: Research and evaluation. New York/London: Routledge.
  B. van Ruler & D. Verčič, ur. (2004). Public relations and communication management in Europe: A nation-by-nation introduction to public relations theory and practice. Berlin: Mouton de Gruyter.
  Sriramesh, K., & Verčič, D., ur. (2003). The global public relations handbook: Theory, research, and practice.  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  D. Moss, D. Verčič & G. Warnaby, ur. (2003). Perspectives on public relations research. London/New York: Routledge.
  Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Tkalac Verčič, A. & Laco, K. (2004). Odnosi s medijima. [Media relations; in Croatian]. Zagreb: Masmedia.
  Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Ognjanov, G., & Brbaklić, A. (2004). Odnosi s medijima. [Media relations; in Serbian]. Beograd: Pristop.
  B. Newman & D. Verčič, ur. (2003). Communication of politics: Cross-cultural theory building in practice of public relations and political marketing. Haworth Press.
  A. Razpet, M. Tič Vesel & D. Verčič (2003). Komuniciranje s finančnimi javnostmi. Ljubljana: GV Založba.
  D. Verčič, F. Zavrl & P. Rijavec (2002). Odnosi z mediji. Ljubljana: GV Založba.
  Ašanin-Gole, P., & Verčič, D., ur. (2000). Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi = Slovenian public relations theory and practice: 1999-2000. Ljubljana: Slovensko društvo za odnose z javnostmi = Public Relations Society of Slovenia.
  B. Gruban, D. Verčič & F. Zavrl, Eds. (1998). Preskok v odnose z javnostmi. Ljubljana: Pristop.
  D. Moss & T. MacManus, ur. (1997). Public relations research: An international perspective. London: International Thomson Business Press.
  B. Gruban, D. Verčič & F. Zavrl (1997). Pristop k odnosom z javnostmi. Ljubljana: Pristop.

  Osebna bibliografija