prof. dr. Damjan Lajh

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Damjan Lajh, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-227
  Email: is.jl-inu.vdf@hjal.najmad
  Govorilne in uradne ure:
  Ponedeljek, 9.00 do 10.30

  Govorilne ure v zgornjem terminu do preklica potekajo tako, da mi pošljite e-pošto, v odgovoru pa dobite povezavo na videokonferenco (Zoom), ki se nato uporabi za pogovor.
  Prostor:
  B 105
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Javne politike – procesi in akterji
  Procesi odločanja v EU

  Podiplomski študij
  Javne politike EU
  Ekspertna področja:
  javne politike in javnopolitični procesi v nacionalnem in evropskem kontekstu, procesi evropeizacije, odprta metoda koordinacije, kohezijska politika Evropske unije, politične stranke, interesne skupine, lobiranje, demokratični prehodi

  Nosilec projektov:
  • EUCON - Opening the Black-Box of Policy Consultations in EU Policymaking (2020-2023), temeljni projekt ARRS.
  • VotEU - Strengthening Active Citizenship and Increasing EU Knowledge Among Youth (2020-2022), Jean Monnet Project, Erasmus+ Programme.
  • DebatEU - The University of Ljubljana Centre of Excellence (2017-2020), Jean Monnet Centre of Excellence, Erasmus+ Programme.
  • EU4Me - Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU (2016-2018), Jean Monnet Project, Erasmus+ Programme.
  • EUROPP - European Policy Processes (2012-2015), Jean Monnet Chair, Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme.
  • MEUA - Making the EU attractive for primary school pupils: development of non-formal learning approaches (2013-2014), Teaching EU@School, Lifelong Learning Programme.
  • FeelEU - I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas (2012-2013), Teaching EU@School, Lifelong Learning Programme.
 • Izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo, raziskovalec na Centru za politološke raziskave, Jean Monnet Chair za področje javnopolitičnih procesov Evropske unije.

  Je (so)avtor sedmih znanstvenih monografij in več deset znanstvenih in strokovnih člankov in sestavkov v različnih revijah in monografskih publikacijah objavljenih tako doma kot v tujini. Njegova dela so med drugim bila objavljena v znanstvenih revijah, kot so West European Politics, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Journal of Southeast Europe and the Balkans, Czech Sociological Review, Perspectives: The Central European Review of International Affairs, Mezinárodní vztahy; Politologický Časopis; Central European Political Science Review, Politička misao, Teorija in praksa ter Politics in Central Europe. Njegova dela so bila objavljena v znanstvenih monografijah, ki so med drugim izšla pri uglednih založbah v tujini, kot so Routledge, Palgrave Macmillan in Manchester University Press.
 • Izbrana bibliografija

  KNJIGE

  (2020) Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Meto Novak in Urško Štremfel).

  (2015) EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union (Book series Javne politike, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences (sourednik z Zdravkom Petakom).

  (2015) Organizirana civilna družba v procesih odločanja na ravni Evropske Unije (Knjižna zbirka Politika, 9). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Meto Novak).

  (2013) Učenje evropskih vsebin v podeželskem lokalnem okolju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel in Evo Klemenčič).

  (2011) The Reception of the Open Method of Coordination in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel).

  (2009) Evropska unija od A do Ž. Ljubljana: Uradni list (sourednik s Sabino Kajnč).

  (2006) Evropeizacija in regionalizacija: spremembe na (sub)nacionalni ravni in implementacija kohezijske politike EU v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  (2005) Politika na območju nekdanje Jugoslavije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner in Alenko Krašovec).

  (2005) Proces evropeizacije in prilagajanje političnih ustanov na nacionalni ravni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2003) Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2002) Stability Pact: Slovenia – NGOs (evaluation study). Ljubljana: Mirovni inštitut.

  (2002) Analiza politik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (sourednik z Danico Fink-Hafner).

  ČLANKI V REVIJAH

  (2019) Entering the Brussels arena: Slovenian interest groups and the pursuit of a dual strategy. Journal of Southeast European & Black Sea Studies, vol. 19, no. 2, str. 315-331 (soavtor z Meto Novak).

  (2019) Show me the money: the importance of EU funding for the activities of interest groups in post-socialist countries. Romanian Journal of Political Science, vol. 19, no. 2, str. 116-138 (soavtor z Meto Novak).

  (2018) The participation of Slovenian civil society organisations in EU policymaking: explaining their different routes. Journal of Contemporary European Research, vol. 14, no. 2, str. 105-122 (soavtor z Meto Novak).

  (2018) Politico-administrative relations in the national reception of OMC policies: comparing policy sectors in Slovenia. Halduskultuur, vol. 19, no. 1, str. 55-75 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2017) Accountability in EU decision-making at the national level: lost in the multi-level setting? Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 54, str. 80-95.

  (2014) We feel Europe: approaches for improving positive attitudes towards the European Union in Slovenia. Romanian Review of European Governance Studies, vol. 6, no. 12 (soavtor z Urško Štremfel in Meto Novak).

  (2014) Sprejemanje rezultatov PISA 2009 v Sloveniji skozi prizmo javnopolitičnega učenja. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, letn. 25, št. 1/2, str. 79-104 (soavtor z Urško Štremfel in Mojco Štraus).

  (2013) Monitoring systems of governance in sport: looking for best practices from the European Union and beyond. Kinesiologia Slovenica, vol. 19, no, 3, pp. 43-59 (soavtor s Simono Kustec Lipicer). .

  (2013) How do we raise up European citizens? The example of the Jean Monnet Programme Learning EU at School. Global education review, vol. 1, no. 5, pp. 60-69 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2012) Twenty Years of Relations betwen the Republic of Slovenia and the European Union. Studia Historica Slovenica, vol. 12, no. 1, pp. 125-146

  (2012) Good Governance in the Slovenian Employment and Education Policy Fields: Myth or Reality?. Romanian Journal of Political Science, vol. 12, no. 2, pp. 77-102 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2012) Development of Slovenian Education Policy in the European Context and Beyond. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, vol. 6, no. 1, pp. 98–116 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2011) Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, vol. 47, no. 3, pp. 507–529 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2010) Implementing EU Lifelong Learning Policy Through Open Method of Coordination in New Member States: Comparative Analysis of the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Journal of Comparative Politics, vol. 3, no. 2, pp. 64–84 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2010) Využití přístupů nového institucionalimu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku (New Institutionalism Approach and the Institutional Changes in Slovenian Regional Development Policy). Politologický časopis/ Czech Journal of Political Science, vol. 17, no. 4, pp. 432–450 (soavtor z Ladislavom Cabado).

  (2009) The European Union: A Joker or Just an Ordinary Playing Card for Slovenian Political Parties? Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol. 25, no. 4, pp. 491–512 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2008) Have Democratization Processes been a Catalyst for the Europeanization of Party Politics in Slovenia? Journal of Southern Europe and the Balkans, vol. 10, no. 2, pp. 183–203 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2007) Referendum o ulasku Slovenije u Europsku Uniju: međunarodni komparativni pogled. Politička misao, vol. 44, no. 3, pp. 45–65 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2007) Post-Yugoslav Region between Democratisation and Europeanisation of Party Politics: Experiences from Slovenia and Bosnia-Herzegovina. Politics in Central Europe, vol. 3, no. 1/2, pp. 71–91 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2006) Zajednička kohezijska politika i višerazinsko odlučivanje u Europskoj Uniji. Politička misao, vol. 43, no. 4, pp. 3–24.

  (2005) Responses to the Processes of Europeanization and Regionalisation: Domestic Changes in Slovenia. Perspectives, no. 23, pp. 36-60.

  (2004) Implementing the EU's Structural Policy and Subnational Mobilisation in Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 95–114.

  (2004) The Slovenian EU Accession Referendum: A Cat-and-Mouse Game. West European Politics, vol. 27, no. 4, pp. 603–623 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2004) Lessons from Managing Conflict Situations in the EU Accession Negotiations: the Case of Slovenia. Central European Political Science Review, vol. 5, no. 15, pp. 52–73 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  POGLAVJA V KNJIGAH

  (2020) Slovenia. In: Hloušek, Vít and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament elections of 2019 in East-Central Europe. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 253-275.

  (2016) Relations with the EU. In: Ringdal, Kristen, Ramet, P. Sabrina and Fink-Hafner, Danica (eds.). Small states, big challenges: Norway and Slovenia in comparative perspective. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, pp. 291-309 (soavtor z Jonathon Wayne Moses).

  (2015) Problems and prospects of new EU member states in EU policymaking processes - a view from Slovenia and Croatia. In: Lajh, Damjan and Petak, Zdravko (eds.). EU public policies seen from a national perspective: Slovenia and Croatia in the European Union (Book series Javne politike, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 3-27 (soavtor z Zdravkom Petakom).

  (2012) Europeanization in South East Europe. In: Sternad, Dietmar and Döring, Thomas (eds.). Handbook of Doing Business in South East Europe. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, pp. 25–50 (soavtor z Danico Fink-Hafner).

  (2010) The Executive Co-ordination of the Slovenian EU Presidency: An Honest Broker. V: Drulák, Petr and Šabič, Zlatko (eds.). The Czech and Slovenian EU Presidencies in a Comparative Perspective (European Union studies library, 1). Dordrecht: Republic of Letters, pp. 111–126.

  (2010) Slovenia. In: Lodge, Juliet (ed.). The 2009 Elections to the European Parliament. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 252–258 (soavtor z Alenko Krašovec).

  (2010) The Open Method of Coordination in the Global Context of Policy Cooperation. In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 17–34 (soavtor z Danico Fink Hafner in Tomažem Deželanom).

  (2010) Slovenian Employment Policy: From Self-Management to Common (International) Goals and Paradigms? In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 35–58 (soavtor s Tomislavom Silajem).

  (2010) Flourishing Cooperation with Limited Effects? Slovenian Education Policy in an International Environment. In: Fink-Hafner, Danica (ed.). The Open Method of Coordination: A View from Slovenia. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 59–79 (soavtor z Urško Štremfel).

  (2009) Multi-level Governance and the Implementation of EU Cohesion Policy in Slovenia. In: Hristova-Valtcheva, Katia (ed.): New Actors in a New Environment: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-level Governance. Sofia: BECSA, pp. 187-211.

  (2008) Domestic Response(s) to Managing and Implementing the European Union's Cohesion Policy: the Slovenian Experience. In: Nikolov, Krassimir Y. (ed.). Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Vol. 1, Adapting Key Policies in the Enlarged Union. Sofia: Bulgarian European Community Studies Association, pp. 285–313.

  (2007) Izvajanje javnih politik. V: Fink-Hafner, Danica (ur.). Uvod v analizo politik : teorije, koncepti, načela. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 155–174.

  (2007) Proces oblikovanja dnevnega reda. V: Fink-Hafner, Danica (ur.). Uvod v analizo politik : teorije, koncepti, načela. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 125–141 (soavtor s Simono Kustec-Lipicer).

  (2007) Slovenia: National Legislation on EP Elections. In: Déloye, Yves and Bruter, Michael (eds.). Encyclopaedia of European Elections. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, pp. 444–450 (soavtor z Alenko Krašovec in Simono Kustec-Lipicer).

  (2006) The European Union and Party Politics in Slovenia: An Apparent or Real Impact? In: Lewis, Paul G. and Mansfeldová, Zdenka (eds.). The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe (Palgrave Studies in European Union Politics). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, pp. 169–189 (soavtor z Alenko Krašovec in Simono Kustec-Lipicer).

  Osebna bibliografija
 • https://jmce-ljubljana.eu
  http://www.cutim-evropo.eu/
  http://www.politoloske-raziskave.si/