prof. dr. Aleš Črnič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Aleš Črnič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-165
  Email: is.jl-inu.vdf@cinrc.sela
  Govorilne in uradne ure:
  četrtek, 10-30-12.00


  Prostor:
  BP 24
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Metode kvalitativne analize
  Nova religijska gibanja
  Uvod v religiologijo

  Podiplomski študij
  Indijske religije
  Religija in sodobna družba

  Doktorski študij
  Temelji religiologije
  Ekspertna področja:
  Religijske študije, družbeni in kulturni vidiki vegetarijanstva, nova religijska gibanja, religijska svoboda, religija in javna šola, religija in popularna kultura, religija in politika, azijske religije
 • Aleš Črnič (1971) je leta 2002 doktoriral s področja družbenih ved (natančneje sociologije religije). Njegovi raziskovalni interesi, ki jih udejanja na Centru za preučevanje kulture in religije, so osredotočeni predvsem na znanstveno preučevanje sodobnih religijskih dogajanj, o čemer tudi predava na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi s preučevanjem kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva. Je koordinator religiološkega modula magistrskega programa Kulturne in religijske študije in skrbnik doktorskega področja religiologije v okviru interdisciplinarnega univerzitetnega doktorskega programa Družboslovje in humanistika.

  Strokovno se je izpopolnjeval na Univerzi v Oxfordu in kot Fulbrightov gostujoči raziskovalec na Kalifornijski univerzi v Berkeleyu. Zadnje desetletje je član predsedstva Mednarodnega združenja za preučevanje religije v Srednji in Vzhodni Evropi – ISORECEA, v katerem je po en mandat opravljal funkciji generalnega sekretarja in podpredsednika.

  Je pobudnik in vodja religiološke sekcije Slovenskega sociološkega društva. Od njene ustanovitve leta 2005 je urednik knjižne zbirke Kult, v okviru katere izhajajo monografske analize sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih vprašanj.

  Od leta 2000 je izvedel na desetine javnih nastopov v elektronskih in tiskanih medijih (intervjuji, polemike ipd.) na temo sodobnih religijskih, kulturnih in družbenih dogajanj. Jeseni 2011 je iniciiral Državljansko tribuno za prostore svobode, ki je izvedla vrsto civilnodružbenih akcij. V letih 2012-2013 je bil (prvi) koordinator Svobodne univerze.

  Med marcem 2013 in septembrom 2014 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo.

 • Izbrana bibliografija

  Znanstvene monografije:

  • Na vodnarjevem valu: nova religijska in duhovna gibanja, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2012. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-235-619-4. ISBN 978-961-235-620-0 (ePub).
  • V imenu Krišne: družboslovna študija gibanja Hare Krišna, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Založba FDV, 2005. 222 str., ilustr. ISBN 961-235-217-8.

  Znanstveni članki:

  • Slovenske ustvarjene verske skupnosti in njihov kontekst. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 294-311, 562-563. (V soavtorstvu z LESJAK, G.) 
  • Kein homogenes Land : neue religiöse Bewegungen in Slowenien. Religion & Gesellschaft in Ost und West, ISSN 2235-2465, 2016, jg. 44, nr. 2, str. 21-23.
  • Religiöser Pluralismus in Slowenien. Ost-West, europäische Perspektiven, ISSN 1439-2089, 2015, jg. 16, hft. 4, str. 297-303.
  • iReligion : religious elements of the Apple phenomenon. Journal of religion and popular culture, ISSN 1703-289X, 2014, vol. 26, no. 3, str. 353-364. (V soavtorstvu s POGAČNIK, A.)

  • Studying social aspects of vegetarianism: a research proposal on the basis of a survey among adult population of two slovenian biggest cities. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2013, vol. 37, no. 4, str. 1111-1120.

  • Religious pluralisation in Slovenia. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 205-232, 264, tabele. (V soavtorstvu s Komel, M., Smrke, M., Šabec, K., Vovk, T.)
  • Sodobni satanizem : med kultom nasprotovanja in novodobniško samoreligijo. Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2012, 14, [št.] 1, str. 51-72.
  • Sodobne protisatanistične panike: akcije in reakcije. Teor. praksa, jul.-okt. 2012, letn. 49, št. 4/5, str. 753-766.
  • Nove religije? A mislite krščanstvo? Sodobno poganstvo na Slovenskem. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2011, letn. 21, str. 163-178.
  • Sociokulturni vidiki vegetarijanstva in njegovih percepcij. Družbosl. razpr., dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 113-134.
  • The changing concept of New Age: a case study of spiritual transformation of the Slovenian president. Journal of alternative spiritualities and New Age studies, 2009, let. 4, str. 17-29.
  • Cult versus Church Religiosity: Comparative Study of Hare Krishna Devotees and Catholics in Slovenia. Social Compass, 2009, let. 56, št. 1, str. 117-135.
  • New religions in "New Europe". Journal of church and state, Summer 2007, let. 49, št. 3, str. 517-551.
  • O, Holy Simplicity! Registering a religion in Slovenia. Religion, State and Society, Mar. 2007, let. 35, št. 1, str. 69-79. (V soavtorstvu z G. Lesjak.)

  Poglavja v monografijah:

  • Vegetarijanstvo in razred. V: LUTHAR, Breda (ur.). Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014, str. 201-221.
  • Neopaganism in Slovenia. V: AITAMURTO, Kaarina (ur.). Modern pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe, (Studies in contemporary and historical paganism). Durham: Acumen, 2013, str. 182-194.
  • Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii : próba porownania. V: BOROWIK, Irena (ur.). W poszukiwaniu ciągłości i zmiany : religia w perspektywie socjologicznej. Kraków: Nomos, 2012, str. 365-379. (V soavtorstvu s K. Zielinska)
  • Ethical and methodological dilemmas of scientific study of contemporary political dimensions of religion: the case of the Church of Holy Simplicity. V: GAVRILOVIĆ, Danijela (ur.). Revitalization of religion - theoretical and comparative approaches, (YSSSR Anuual, 16, 2009). Niš: YSSSR, 2009, str. 81-89.
  • Indian religious ideas and practices in Slovenia. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Indian studies: Slovenian contributions. Calcutta: Sampark, 2008, str. 81-108.
  • Sodobne religijske apokalipse: nova religijska gibanja in nasilje. V: SIMONITI, Iztok (ur.), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (ur.), ASSMANN, Jan. Religija in nasilje : eseji in razprave, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Revija 2000, 2008, str. 63-79.

  Strokovna monografija:

  • Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine: idejna študija. Velenje: Mestna občina, 2006. 119 str., ilustr. ISBN 961-91862-0-6. (Urednik in soavtor z DOBRILA, P. T., IFKO, S., KARDUM, S., KOPRIVŠEK, N., KRPAN, J. V., OJSTERŠEK, A.)


  Osebna bibliografija