Skoči do osrednje vsebine

[Iz študija v prakso: znanje za razvoj] - Ališa Kasjak Gutman


Ališa Kasjak Gutman
Zaposlitev: Televizijska novinarka
Organizacija: RTV Slovenija
Aktualna programa: dodiplomski študijski program Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije in magistrski študijski program Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

 

Ališa novica

 

Kako se spominjate svojega časa na FDV?
Dinamično. Spomnim se prvih predavanj v veliki predavalnici, kjer je prostor preveval zelo resen občutek. Skozi leta študija smo se zbližali s profesorji in profesoricami, s kolegi in kolegicami, v ospredje je stopilo skupinsko delo, branje besedil in pripravljanje predstavitev. Ker sem si s sošolko in prijateljico delila tudi študentsko stanovanje, je bila domača kuhinjska miza kuhinjska le občasno, pogosto pa je bila to najina delovna miza za pripravo skupnih predstavitev in študij besedil. Veliko je bilo študija in prebiranja tuje literature in temeljnih komunikoloških besedil. Spomnim se začudenih pogledov v predavalnici v prvem letniku, ko nam je profesor povedal, da se bomo žal pač morali sprijazniti z branjem besedil v angleščini. To se mi je takrat zdelo blazno čudno. Kasneje sem z veseljem prebirala besedila, toliko bolj, če mi je to uspelo sproti – tako so bila predavanja osmišljena, lažje smo s sošolci in sošolkami razvili debato ter spodbudili razmisleke.

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?
Študij komunikologije me je opremil z znanji o medijskih procesih, sistemih in produkciji. Poleg temeljnih komunikoloških predmetov je program močno prepleten tudi z drugimi disciplinami (sociologijo, antropologijo, politologijo, kulturologijo), kar nedvomno dobro vpliva na kritično razumevanje političnih, kulturnih in družbenih vidikov medijev. Dobro osnovo teoretskih in raziskovalnih znanj, ki sem jih pridobila na FDV, sem opazila tudi med izmenjavo na univerzi v Utrechtu. Interdisciplinarno znanje komunikologije mi omogoča, da vsebine, s katerimi se srečujem pri svojem delu, lažje interpretiram in analiziram. 

Kaj bi svetovali študentom in študentkam FDV?
Raziskujte, kar vas zanima, pogovarjajte se s profesoricami in profesorji o temah, ki jih želite poglobiti. Sprašujte. Izkoristite študentske organizacije, prostovoljstva, študijske izmenjave. Bodite radovedni in berite, berite, berite.

Imate kakšen nasvet pri iskanju zaposlitve?
Nabirajte izkušnje, spoznajte svoje potenciale in jih izrazite. Pokažite, da ste radovedni, pripravljeni na posluh in učenje. Bodite odprti in iskreni, do sebe in drugih. Zasledujte misli, občutke in ljudi, ki se vas dotaknejo. Spletite vezi. Znanje pa si nabirajte tudi izven formalnih izobraževalnih programov.

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?
Menim, da je televizija kot medij pred obdobjem ključnih sprememb. V času, kjer smo vsi hkrati producenti medijskih vsebin in potrošniki, medijski prostor kliče po kakovostnih in poglobljenih vsebinah, ki pa se morajo pogosto za svoj obstanek, zaradi vse večjih finančnih pritiskov in krčenja produkcijskih sredstev, podrejati tržnim interesom. Pozornost vseh nas je fragmentirana in razpršena, potreben je premislek o tem, kako ponuditi kakovostno in zanimivo vsebino, ki bo občinstvo pritegnila in bo izstopila iz povprečja. Z drugačnimi, sodobnimi pristopi in formati je potrebno televizijsko vsebino približati mlajši generaciji. Mislim, da je pred nami tudi čas za premislek o tem, kako utrditi in legitimirati vlogo javnega medija. 

Zakaj je družboslovje pomembno?
Za lažje razumevanje posledic ekonomskih ureditev, medijskih sistemov, ideologij, političnih in kulturnih odločitev. Družboslovje je pomembno, ker odpira vprašanja, ponuja prostor margini in iskanju alternativ. Sodobna družba temelji na individualizmu, materializmu in razumu. Z razumevanjem družbenih procesov oblikujemo občutljivejši svet, ki odpira možnosti in posluh ranljivim in v ospredje postavlja človeka in ne kapital.

Več informacij o študiju na FDV in preostale intervjuje si lahko ogledate na povezavi.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 15. januar 2024 | v kategoriji: Kariernik