Skoči do osrednje vsebine

Prešernove nagrade 2013


Univerzitetna nagrada

Neža Lipanje
Diplomantka magistrskega programa Kulturologija - kulturne in religijske študije
Naslov dela: Moč diskurza/Diskurz moči: psihoanaliza Balkana kot postkolonije
Mentorica: doc. dr. Karmen Šterk

 

Fakultetni nagradi

Aleš Senožetnik
Diplomant univerzitetnega programa Politologija, Analiza politik in javna uprava
Naslov dela: Legitimnost znanosti v odločevalskih procesih EU: primer GSO
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Nika Kramžar
Diplomantka magistrskega programa Komunikologija - komuniciranje, mediji in družba
Naslov dela: Digitalni razkorak: kritika koncepta in družbeno-kulturni izvor razlik
Mentorica: izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič 


Back to list of notificationsPublished: 03. December 2013 | Category: Nagrade