Skoči do osrednje vsebine

Multivariatna analiza

Multivariate analysis

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleš Žiberna

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Marjan Cugmas

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

• grafične predstavitve multivariatnih podatkov • metode razvrščanja v skupine • metoda glavnih komponent • faktorska analiza • logistična regresija • dodatne izbrane metode (od ena do tri izmed: linearni strukturni modeli, (multipla) korespondenčna analiza, večrazmernostno lestvičenje, diskriminantna analiza), • pregled ostalih multivariatniih metod

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 13.06.2023