Skoči do osrednje vsebine

Kvalitativna metodologija

Qualitative Methodology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tina Kogovšek

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Osnovni metodološki pristopi/paradigme (pozitivizem, interpretativni pristop, kritični pristop in postmoderni pristop), raziskovalni načrti in proces v kvalitativnem raziskovanju, etika v znanstvenem raziskovanju, vzorčenje v kvalitativnih raziskavah, terensko raziskovanje (logika terenskega raziskovanja, izbira in dostop do terena, odnosi na terenu, vloga raziskovalca), najpomembnejše metode/strategije zbiranja podatkov (opazovanje z udeležbo, različne vrste intervjujev, fokusne skupine, vizualne metode, analiza dokumentov, študija primera), metode analize kvalitativnih podatkov (analitične metode, kodiranje in oblikovanje pojmov, analitične strategije, druge tehnike), analiza diskurza, primerjalno ovrednotenje prednosti in slabosti kvantitativne in kvalitativne metodologije, načini preverjanja kakovosti kvalitativnih podatkov, programski paketi za analizo kvalitativnih podatkov (npr. Atlas.ti). Nove tehnologije in kvalitativno raziskovanje; razvoj NT v kvalitativnem raziskovanju, posebnosti NT pri konceptualizaciji, načrtovanju in uporabi v kvalitativni metodologiji. Spletne kvalitativne metode (spletni intervjuji in fokusne skupine, tehnike opazovanja (z udeležbo) na internetu, analiza dokumentov na spletu).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.04.2023