Skoči do osrednje vsebine

Temelji komunikologije

Introduction to Communication Studies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Maruša Pušnik

  Učitelji predmeta:

 • asist. Katja Koren Ošljak
 • asist. Anamarija Šiša
 • asist. dr. Andrej Škerlep

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet seznani študente z osnovnimi opredelitvami komuniciranja in različnih komunikacijskih praks. Predstavljeni so temeljni elementi komunikologije kot znanstvene discipline, pri čemer so prikazani tako informacijsko-funkcionalistični kot diskurzivno-kritični pristopi k raziskovanju komuniciranja. Predstavljeni so klasični in novejši modeli komuniciranja in medijev. Opredeljene so ravni komuniciranja, razčlenjene so funkcije in učinki medijev in komuniciranja ter profesionalne komunikacijske prakse. Podan je kratek zgodovinski pregled razvoja in rabe komunikacijskih tehnologij s posebnim ozirom na obdobje zadnjih 150 let, še posebej razvoj novih digitalnih medijev, ter osrednje mesto komuniciranja v sodobnih globalnih informacijskih družbah. Predstavljena je tudi kritična teorija javne sfere, ki izpostavlja zgodovinski razvoj institucionalnih pogojev javnega komuniciranja ter pravice in odgovornosti tistih, ki sodelujejo v javnih razpravah, prek katerih se oblikuje javno mnenje. Največ pozornosti pa je posvečeno raziskovanju vloge medijev v kulturni krajini ter moči in vplivu medijev. Osvetljena je politična in kulturna ekonomija medijev na globalnem trgu. V sklopu kritičnega diskurzivnega modela si ogledamo medijska sporočila kot tekste in diskurze v sklopu sodobnih mitov in ideologij. Nazadnje se pomaknemo še k recepciji, medijski potrošnji in k raziskavam medijskega občinstva. Posvetimo se tudi novim digitalnim medijem in mobilnemu komuniciranju ter se seznanimo s fenomenoma medijske konvergence in mediatizacije družbenih praks.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava