Skoči do osrednje vsebine

Temelji Evropske unije

Introduction to the European Union

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (20 ur predavanj, 20 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jure Požgan

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Vladimir Prebilič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

1. EU kot mednarodna regionalna vladna organizacija in/ali politični sistem sui generis; vloga medvladnega povezovanja (integracije). 2. Zgodovinski vidik: nastanek in razvoj Evropskih skupnosti in EU. Pregled poskusov in idej (zahodno)evropskega sodelovanja in povezovanja po drugi svetovni vojni ter umestitev EU v te procese. Od začetne ideje do (sektorskega) poglabljanja in (teritorialne) širitve. 3. Pogodbeni okvir: temeljni akti Evropskih skupnosti in EU, razmerja med njimi, pomen pravne subjektivitete. 4. Institucionalni okvir: razvoj institucij Evropske skupnosti in EU, njihovih pristojnosti, naloge, sestava, glasovalna pravila in praksa, notranja organizacija in delovanje. Vloga in pomen drugih relevantnih akterjev v EU. 5. Politični proces v EU: Oblikovanje, odločanje in izvajanje odločitev v EU: o čem se odloča, kakšni so postopki sprejemanja odločitev, kako se odločitve izvajajo. 6. Pravo EU: raznolikost pravnih aktov EU, njihova narava, nadzor nad izvajanjem, vloga Sodišča EU. 7. Politike EU: notranje politike (regulativne, redistributivne in koordinativne) ter zunanje delovanje (razmejitev med zunanjimi odnosi EU in zunanjo politiko EU). Primeri politik. 8. Predstavljanje interesov slovenske države in družbe v institucijah EU.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 13.06.2023