Skoči do osrednje vsebine

Temelji ekonomije

Principles of Economics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Anže Burger

    Učitelji predmeta:

  • asist. mag. Lenart Milan Lah

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Temelji ekonomije obravnavajo osnove mikroekonomije in makroekonomije. Uvodno je predstavljen predmet raziskovanja (politične) ekonomije, ekonomski problem, metode ekonomske analize in načini reševanja ekonomskega problema. Zgolj informativno so predstavljene prelomne točke iz zgodovine ekonomske teorije. Osnove mikroekonomije začenjajo z opredelitvijo popolne konkurence in analizo delovanja tržnega mehanizma: povpraševanje, elastičnost, ponudba, časovna analiza ponudbe in povpraševanja. Sledi teorija vedenja potrošnika (teorija indiference). Teorija podjetja pričenja s proizvodno funkcijo in opredelitvijo stroškov podjetja, nato vedenja podjetja v pogojih popolne konkurence. Nato so opredeljene značilnosti nepopolne konkurence in optimum čistega monopolista. Obravnavane so tudi oblike nepopolne konkurence: oligopol, monopolistična konkurenca. Spoznavanje makroekonomije začenja z opredelitvijo osnovnih konceptov: makroekonomskih kazalcev in ciljev, opredelitvijo agregatne ponudbe in povpraševanja in makroekonomskega ravnotežja. Analiza orodij makroekonomske politike: fiskalne, monetarne, dohodkovne politike. Sledi opredelitev osnovnih značilnosti makroekonomskih teorij: keynesianske, monetaristične, ekonomike ponudbe, teorije javne izbire, ekonomike blaginje. Na vajah je poudarek na analizi aktualnih problemov iz prakse: trg delovne sile, nezaposlenost, inflacija, problematika razdelitve in oblikovanja spleta ekonomske politike. Študentje se tako seznanjajo s slovenskim gospodarstvom in primerjavo z EU ter ostalimi ekonomskimi prostori. Vključene so študije primerov in reševanje nalog.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.07.2023