Skoči do osrednje vsebine

Varnostne študije in varnostna politika

Security Studies and Security Policy

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 12 ur vaj, 18 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Rok Zupančič

    Učitelji predmeta:

  • asist. Gašper Ferme
  • prof. dr. Anton Grizold
  • prof. dr. Iztok Prezelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Obramboslovje in varnostne študije
  • *magistrski program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije
  • *magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Predmet sestavljajo trije vsebinski sklopi: 1) epistemologija varnostnih študij (VŠ) (razvoj varnostnih študij po 2. Svetovni vojni, institucionalizacija VŠ kot posebne znanstvene discipline v družboslovju, pomen VŠ za proučevanje varnostnih pojavov v sodobnem svetu); 2. Oris teoretskih paradigem pojava sodobne varnosti kot okvira za oblikovanje varnostnih politik držav in mednarodnih varnostnih organizacij; 3. Uporaba relevantnih teorij pri analizi konkretnih varnostnih pojavov in problemov v sodobnem svetu (npr. pojav varnostnih skupnosti, trgovina z ljudmi kot varnostna grožnja, humanitarne in varnostne razsežnosti sodobnih migracij, itd.)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.06.2023