Skoči do osrednje vsebine

Projektno raziskovalni praktikum

Project-research practical training

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vasja Vehovar

    Učitelji predmeta:

  • znan. sod. dr. Barbara Brečko
  • doc. dr. Darja Grošelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet integrira pridobljeno znanje predmetov dodiplomskega programa Družboslovne informatike in jih nadgradi s praktičnimi veščinami projektnega dela: povezovanje družboslovnih vsebin z metodološkim znanji na konkretnem in realnem primeru; osnovni koncepti projektnega vodenja: rezultat, mejnik, aktivnost, delovni paket, faze, naloge, Ganttov diagram, časovnice, optimizacija resursov; pisanje predlogov projektov in povzetkov; orodja za podporo timskega in projektnega dela; komuniciranje znotraj projektne skupine (sestanki, zapisniki, razdelitev nalog, opomniki, spremljanje) in z zunanjim okoljem (odnosi naročnik-izvajalec-podizvajalec); ocenjevanje tveganj, reševanje konfliktov, krizno upravljanje; notranja in zunanja kontrola kvalitete procesov; utrditev razumevanja empirične raziskave v družboslovju: raziskovalni proces, metodološki vidiki, uporaba in kombinacija različnih pristopov (kvalitativno, kvantitativno), faze raziskav (načrtovanje, zbiranje, urejanje, analiza, arhiviranje, diseminacija); informacijska podpora in integracija celotnega raziskovalnega in projektnega procesa; raziskovalno poročilo: struktura, proces izdelave, kritični problemi, tehnični vidiki, proces povzemanja; uporaba spletnih in interaktivnih poročil; diseminacija in eksploatacija rezultatov; praktično delo na konkretnem projektu za naročnika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava