Skoči do osrednje vsebine

Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju

Digital Technologies in Social Science Research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet nastopa v modulu Podatkovna analitika kot tisti del tega področja, ki je še posebej specifičen za družboslovno raziskovanje. Medtem ko je v okviru podatkovne analitike na splošno velik poudarek na upravljanju, vizualizaciji in statistični analizi podatkov, se tu ukvarjamo predvsem z uporabo digitalnih tehnologij za zbiranje podatkov, ki se najpogosteje uporabljajo v družboslovju, vključno s klasičnimi metodami zbiranja podatkov, kot so anketno raziskovanje ter kvalitativne metode. Ob tem se ukvarjamo tudi z integracijo »klasičnih« družboslovnih podatkov z velikim podatkovjem, značilnim za sodobno kvantificirano družbo, ter z nekaterimi izbranimi vidiki sodobnega raziskovalnega procesa. Predmet vključuje naslednje vsebine: 1. Vrste podatkov v digitalnem okolju: 2. Digitalne tehnologije kot orodje za zbiranje primarnih podatkov. 3. Problematika sekundarnih podatkov na spletu. 4. Integracija različnih pristopov. 5. Izbrane metode analize, organizacije, manipulacije podatkov: analiza kvalitativnih podatkov z naprednimi računalniškimi orodji, analiza spletnih metrik, analiza in predstavljanje geolokacijskih podatkov. 6. Pregled izbranih vidikov sodobnega raziskovalnega procesa, podprtega z digitalnimi tehnologijami.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava