Skoči do osrednje vsebine

Primerjalno družboslovno raziskovanje

Comparative social research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

a) Izhodišča primerjalnega raziskovanja: cilji, primeri in spremenljivke v primerjalnem raziskovanju; različne ravni analize; enote opazovanja in enote analize (primerjave); b) logika primerjalne analize: ugotavljanje različnosti (in podobnosti); načrt najbolj podobnih sistemov in načrt najbolj različnih sistemov; vzročnost v okviru primerjalnega raziskovanja; eksperimentalna logika, nujni in zadostni pogoji, vzročna kompleksnost c) Kvalitativna primerjalna analiza (QCA): QCA kot "konfigurativna" metoda, različni tipi QCA metode (csQCA, mvQCA in fsQCA), uporaba QCA v družboslovju; programski paketi za QCA. d) Mednarodno primerjalno raziskovanje: država kot enota primerjave, problem enakovrednosti (ekvivalence), mednarodne družboslovne ankete, vloga arhivov podatkov in sekundarna analiza, primeri mednarodnih anketnih raziskav (ISSP, ESS ipd.), metode za analizo podatkov v kontekstu mednarodnega primerjalnega raziskovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.04.2023