Skoči do osrednje vsebine

Izzivi predstavništva in demokracije

Challenges of the Representation and Democracy

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Krašovec

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Tomaž Deželan
  • prof. dr. Damjan Lajh

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je osredotočen na razvoj koncepta in značilnosti predstavništva (npr. teritorialni, pluralistični, strankarski in demografski model) ter demokracije, zlasti pa posamezne vidike oziroma fenomene, ki v današnjem času predstavljajo izzive obema. Ti izzivi so naprimer, deskriptivno vs substantivno predstavništvo, demokratični primanjkljaj na različnih ravneh delovanja institucij, značilnosti delovanja in kritike delovanja strank v modernih predstavniških demokracijah, značilnosti vlog in funkcij poslancev v parlamentih tako na nacionalni kot nadnacionalni ravni. Posebna pozornost bo namenjena promociji demokracije in pasteh le-te, pa tudi vlogi Evropske unije v teh procesih. Problematiki vzpostavitve oziroma zloma demokracij bo prav tako namenjena posebna pozornost.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava