Skoči do osrednje vsebine

Obramboslovna geografija

Defense Geography

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Vladimir Prebilič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Pojem, pomen, sestavine in območja geografskega prostora. Geografski dejavniki, njihovi učinki in vplivi na varnost: splošni: položaj, oblika, velikost in meje; fizični: geološki, reliefni, vremenski, hidrogeografski, pedogeografski in vegetacijski; ter družbeni: demogeografski, kmetijski, gospodarski, prometni, energetski in upravni. Geografski prostor kot prostor vodenja vojn. Obramboslovnogeografski potencial – viri, ki omogočajo izvajanje mobilizacije za vodenje vojn in povečujejo verjetnost zmage. Vplivi obstoja, delovanja in aktiviranja obrambnega sistema na okolje. Geografski prostor kot razlog vodenja vojn. Definiranje najbolj pomembnih naravnih virov, njihov pomen, vloga in vpliv na biosfero s poudarkom na človeško družbo. Razporeditev naravnih virov kot razlog spopadov. Geografija kriznih žarišč – fizičnogeografske in družbenogeografske analize obstoja in prostorskih posledic kriznih žarišč.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava