Skoči do osrednje vsebine

Obrambni menedžment

Defence Management

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maja Garb

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

A. SPLOŠNI MENEDŽMENT: Menedžment. Vodenje. (Upravljanje.) Ravni menedžmenta. Razvoj menedžmenta in vede o menedžmentu. Teorije menedžmenta. Proces (funkcije) menedžmenta. Planiranje. Planski cilji. Strateško in taktično planiranje. Vizija in poslanstvo. Organiziranje. Organizacijska struktura. Kontroliranje. Odločanje. Etika. Motiviranje. Vodja in vodenje. Modeli vodenja. Skupine v organizaciji. B. MENEDŽMENT NA OBRAMBNEM PODROČJU: Koncept in vsebina obrambnega menedžmenta. Poveljevanje kot menedžment v vojaški organizaciji. C. OSNOVE VOJAŠKEGA VODENJA: Podobnosti in razlike vodenja v vojski in drugih organizacijah. Vodenje v Vojaški doktrini. Voditeljski priročnik ameriške vojske (FM 6-22). Vodenje in poveljevanje. Poveljevanje in kontrola. Vloga poveljnika pri oblikovanju kohezivne vojaške enote. Pojem stabilizacija vojaških sil.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava