Skoči do osrednje vsebine

Novinarski jezik in stil

Language and Style of Journalism

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v spoznavanje in razumevanje jezikovnih, stilnih in žanrskih značilnosti novinarskih besedil, in sicer od začetkov do sodobnosti. Z žanrsko, stilno in jezikovno analizo bodo opisane, obravane in v prakso aplicirane jezikovne strategije sodobnih novinarskih besedil. V povezavi s novinarskoteoretičnimi in jezikoslovnimi predmeti se bodo teoretski temelji nadgradili v analizo in vrednotenje ter ustvarjanje lastnih novinarskih besedil.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 17.04.2023