Skoči do osrednje vsebine

Nova političnost in globalna družbena gibanja

New character of political and global social movements

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kurnik

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava nastanek paradigme nove političnosti in novih družbenih gibanj po letu 1968 in njihovo transformacijo v globalna družbena gibanja. Družbena gibanja obravnava kot pomeben motor družbenega in političnega življenja in sledi spremembi paradigme družbenih gibanj na prehodu iz modernih oblik družbene in politične organizacije (v okvirih nacionalne države in fordistične tovarne) k postmodernim oblikam (v nadnacionalnih in postfordističnih okvirih). Poseben poudarek je tudi na nastanku in razvoju antikolonialnih gibanj ter na aktualnih oblikah antikolonialnih bojev. Teoretskemu vpogledu v paradigmo nove političnosti in globalnih družbenih gibanj sledi analiza praks aktualnih globalnih družbenih gibanj na vseh kontinentih. Nakar sledi refleksija razmerja med družbenimi gibanji in institucionalno politiko in analiza kanalov političnega posredovanja, ki jih vzpostavljajo globalna družbena gibanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava