Skoči do osrednje vsebine

Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti

Advanced technologies and future transhumanistic societies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 4 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Franc Mali

    Učitelji predmeta:

  • asist. Maruška Nardoni

Vrsta:

Izbirni strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

V okviru učnega programa predmeta bodo predstavljene naslednje ključne teme: (1) filozofski in epistemološki postulati transhumanizma, (2) družbeni imaginariji, ki ustvarjajo podobo prihodnjih transhumanih družb, in hkrati vplivajo na naše sedanje ocene prihodnjega tehnološkega razvoja, (3) kritično-analitični pristopi za vrednotenje novih, transformativnih znanosti in tehnologij; (4) družbene posledice razvoja novih tehnologij, ki vodijo h krepitvi človekovih umskih in telesnih zmožnosti ter določajo okvir razprav o prihodnjih transhumanih družbah ; (5) medijski, politični in javni diskurz o naprednih tehnologijah in transhumanističnih družbah, (6) etične, pravne in družbene implikacije razvoja transformativnih tehnologij kot sta robotika in umetna inteligentnost ter vplivi na zaposlovanje, organizacije in medčloveške odnose; (7) vloga, dojemanje in (pre)oblikovanje živali in naravnega sveta v transhumanih družbah; (8) spremembe človeške in družbene samopercepcije, ciljev, vrednot in osmišljanja sveta; (9) kulturne in umetniške prakse, ki na provokativen način raziskujejo odnose med človekom, tehnologijo in naravo; (10) scenariji potencialnih dolgoročnih razvojnih poti človeštva (teorija singularnosti, simbioza med človekom in stroji).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava