Skoči do osrednje vsebine

Napredne raziskave v TKOJ

Advanced MKPR (Marketing Communications and Public Relations) Research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Podrobneje so obravnavane naslednje teme: 1) Uvodne analize in pretvorbe podatkov.? 2) Pojasnjevanje in napovedovanje. Multipla linearna analiza. 3) Tipologije. Metode za razvršcˇanje v skupine. Segmentiranje. 4) Metoda glavnih komponent. Faktorska analiza. Pozicijski zemljevidi. Pozicioniranje. 5) Celovita in ucˇinkovita predstavitev kompleksnih raziskovalnih rezultatov. Strateško odlocˇanje v TKOJ na osnovi raziskovalnih rezultatov. 6) Izbrane aktualne teme (po ena letno): npr. medijsko planiranje, modeliranje odlocˇitev, conjoint analiza, rudarjenje po podatkih, prepletanje metod.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.06.2023