Skoči do osrednje vsebine

Moderna filozofija

Modern philosophy

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mirt Komel

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ponuja pregled razvoja moderne filozofske misli na podlagi njenih temeljnih konceptov, kakor funkcionirajo v današnji intelektualni rabi in kakor so jih razvili avtorji v različnih razdobjih: subjekt in substanca pri Descartesu in Spinozi (novoveška filozofija), kritika in dialektika pri Kantu in Heglu (razsvetljenstvo), družba in individuum pri Marxu in Nietzscheju (romantika), fenomen in tu-bit pri Husserlu in Heideggru (fenomenologija), znak in jezik pri Saussurju in Jakobsonu (lingvistika), nagon in nezavedno pri Freudu in Lacanu (psihoanaliza), govor in pisava pri Derridaju in Nancyju (dekonstruktivizem), ideologija in nič pri Žižku in Dolarju (teoretska psihoanaliza).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava