Skoči do osrednje vsebine

Mladi in politika

Youth and Politics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tomaž Deželan

Vrsta:

Izbirni strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Mladina je na splošno razumljena kot prihodnost političnega komuniciranja in agent družbenih sprememb. Mladi med 15. in 29. letom starosti predtsvljajo okoli petino celotne populacije, S tem se postavlja vprašanja: Kako mlada generacija participira v politiki?; Kje mladi pridobijo informacije o trenutnih dogodkih?; Ali mladi na povsod po svetu delijo vrednote, ki so značilne za razviti zahodni svet? itd. Predmet bo naslovil te dileme z interdisciplinarnega zornega kota, pri tem pa slonel na politološki, psihološki in sociološki literaturi. Razdeljen je na tri dele. Prvi predstavlja pregled kako mladi participirajo v politiki in pridobivajo politično relevantna stališča in prepričanja skozi življenje v družini, šolo in množične medije. Drugi je osredotočen na pripravo študentov na oblikovanje samostojne študije o mladih in politiki v okoliščinah sodobnih demokracij, tretji pa se osredotoča na politično vedenje mladih v različnih delih sveta.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava