Skoči do osrednje vsebine

Uvod v sociologijo

Introduction to Sociology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (40 ur predavanj, 20 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Hočevar

  Učitelji predmeta:

 • asist. Ana Jagodic
 • doc. dr. Nina Perger

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

- Opredelitev sociologije, predmet njenega proučevanja – družba, razmejitve in povezanosti z drugimi disciplinami, sociološka imaginacija. - Pregled temeljnih socioloških pojmov in konceptov ter njihova uporaba pri pojasnjevanju in preučevanju družbenega. - Družbena integracija in diferenciacija, delitve, neenakosti, konflikti, razlike (razred, etnija, spol, status, vloge itd.), integracija evropskih družb. - Kultura in družba: kulturna raznovrstnost in družbena neenakost, ravni družbene organiziranosti (mikro/makro). - Družbena struktura (prilagajanje, “prisila”) in delovanje akterjev (“svoboda”, individualnost): razmerja med posameznikom in družbo. - Družbeni pojavi, procesi in spremembe: proces globalizacije. - Družbene institucije in podsistemi (družina, religija, politika, ekonomija, pravo, šolstvo, zdravstvo …). - Okvirni pregled temeljnih klasičnih socioloških teorij in metod s spoznavanjem njihovih glavnih predstavnikov, prednosti in pomanjkljivosti. - Sodobni sociološki koncepti in dileme: družbena sedentarnost in fluidnost, “družba tveganja”, strukturacija, postmodernost, “javna sociologija”, tehnologija in komunikacija

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava