Skoči do osrednje vsebine

Komunikacijski sistemi

Communication systems

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mojca Pajnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava komunikacijske sisteme v kontekstu normativnih konceptualizacij komuniciranja in medijev (javnost, pravica do komuniciranja, svoboda tiska, cenzura, "watchdog" funkcija medijev). Pozornost je namenjena primerjalnemu proučevanju modelov komunikacijskih sistemov. Predmet posebej obravnava značilnosti javnega in komercialnega modela urejanja komunikacijske sfere in sodobnih trendov regulacije ter deregulacije. Problematizirana je homogenizacija nacionalnega medijskega prostora in implikacije na razredne, spolne in etnične delitve v procesih medijske produkcije in porabe. Pri proučevanju (de)regulacijskih okvirov so glavne teme koncentracija medijskega lastništva (monopoli, oligopoli) in pomen pluralnosti medijev. Predmet obravnava medijsko politiko nekaterih zahodnoevropskih držav in komunikacijske sisteme srednje in vzhodne Evrope, vključno z analizo medijskega prostora v Sloveniji. Pozornost posveča analizi evropske komunikacijske politike, procesom amerikanizacije, evropeizacije in konvergence medijev v globalni perspektivi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava