Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje in vrednotenje javnih politik

Implementation and evaluation of public policies

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Meta Novak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Študentke in študenti se bodo pri predmetu spoznali z naslednjimi večjimi sklopi vsebin: 1) Mesto in vloga izvajanja in vrednotenja pri analiziranju javnih politik in v širšem političnem kontekstu; prepoznavanje specifik ter povezovanje vsebin, procesov, institucij in vprašanj, ki se v javnih politikah izvajajo in vrednotijo; identifikacija javnopolitičnih ciljev in mehanizmov za njihovo doseganje; 2) Modeli izvajanja in vrednotenja javnih politik; metodološki pristopi in dizajni ter analitične procedure spremljanja (monitoring), ocenjevanja (assessment) in vrednotenja (evaluation); načrtovanje implementacijskega in evalvacijskega raziskovanja in odnosi z naročniki teh raziskav; 3) Uporabniška vrednost teoretskih znanj za administrativno-politične namene (posebej teorije ter koncepti vladanja ter politik, utemeljenih na dejstvih); 4) Omejitve ter stranpoti v izvajalskih in evalvacijskih procesih in praksah. Pomemben del izvajanja predmeta predstavlja tudi aplikacija pridobljenega znanja na izbranih študijah primerov, ki jih študenti izvedejo v obliki skupinskih projektnih nalog.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 29.06.2023