Skoči do osrednje vsebine

Metode politološkega raziskovanja

Political Science Research Methods

Obseg predmeta:

10,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Žiga Vodovnik

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Cirila Toplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente seznani z osnovnimi in nadaljevalnimi metodami raziskovanja, ki se uporabljajo za raziskovanje različnih vidikov politike. Predmet je razdeljen na dva tematska sklopa. Prvi del uvaja in kritično reflektira različne raziskovalne pristope in teoretsko-metodološke paradigme v politični znanosti (e.g. behaviorizem, institucionalizem, feminizem, interpretativna teorija, marksizem, teorije racionalne izbire, normativne teorije, teorije diskurza itd). V drugem delu se predmet osredotoča na praktično uporabo različnih metod in pristopov, potrebnih za pripravi dispozicij MA nalog in drugih podobnih raziskovalnih nalog. V okviru seminarjev bodo študenti razširili svoje epistemološko in metodološko znanje, ki je potrebno za samostojno reševanje problemov v različnih fazah raziskovanja in pisanje znanstvenih člankov: od opredelitve problemov, postavljanja hipotez, operacionalizacije ključnih pojmov, metode zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.04.2023