Skoči do osrednje vsebine

Izbrani problemi politoloških teorij

Selected Problems of Political Theories

Obseg predmeta:

9,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kurnik

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Marinko Banjac
  • doc. dr. Blaž Vrečko Ilc

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se izvaja v zaključnih fazah MA programa in ima za cilj pregled izbranih problemov sodobnih političnih teorij. Skozi semester bomo preučili in interpretirali različne sodobne teorije, teoretske argumente in paradigme, ki obravnavajo glavne politične koncepte in dileme (post)modernega sveta. Cilj predmeta je dvojen: pregled ključnih političnih teorij od sredine dvajsetega stoletja naprej – i.e. ustvariti zemljevid sodobnih političnih teorij - in na tej osnovi vzpodbuditi razprave in raziskovalne projekte, ki bodo naslovili vprašanja, dileme in polemike, ki te teorije odpirajo. To naj bi študentom omogočalo, da kritično ovrednotijoi in uporabljajo koncepte in teorije tudi za kasnejše delo, raziskovanje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava