Skoči do osrednje vsebine

Uvod v primerjalne politike

Introduction to comparative politics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tomaž Deželan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Študenti bodo pri predmetu spoznali politiko v različnih državah sveta, pri čemer se bodo osredotočali na tematike kot so demokracija, politični predpogoji za ekonomski razvoj, kako primerljiv je politični sistem Republike Slovenije in Evropske unije z ostalimi sistemi po svetu. Študenti pri predmetu bodo spoznali osnovne koncepte, metode, primarni empirični material, teoretične pristope in aktualne dileme primerjalne politike. Študenti se bodo naučili razmišljati in pisati kritično o pomembnejših političnih vprašanjih različnih držav po svetu. Kot osnoven predmet spoznavanja študentov s primerjalnimi politikami je predmet organiziran po načelu naraščajoče stopnje zahtevnosti. Najprej študenti pričnejo z uvodom v osnovna orodja discipline, potem pa so podučeni o analizi kompleksnejših empiričnih podatkov. Študenti bodo tako spoznali metode, koncepte in epistemologijo primerjalnih politik ter spoznali ključne politične institucije in procese.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava