Skoči do osrednje vsebine

Uvod v novinarstvo

Introduction to Journalism

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Melita Poler Kovačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet v prvem delu obravnava poslanstvo in opredelitve novinarstva, prvine novinarske profesionalizacije, krizo identitete novinarstva in probleme tržno naravnanega novinarstva. V drugem delu se loteva osnov novinarske teorije in prakse, npr. shematizacije množičnega sosporočanja, strukture novinarskega diskurza, tipologije novinarskih dogodkov, dejavnikov objavne vrednosti in funkcij novinarskega sporočila; podrobno se posveča žanrom vestičarske vrste. Tretji sklop obsega teme, povezane z viri informacij, npr. preverjanje informacij in navajanje virov, zaupnost vira, (ne)uradni viri, novinarska rutinizacija in kanali zbiranja informacij. Četrti del študente seznanja s Kodeksom novinarjev Slovenije in organiziranostjo novinarske skupnosti v Sloveniji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 13.04.2023