Skoči do osrednje vsebine

Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje

Introduction to critical thinking and academic writing

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo študentom_kam omogočil, da osvojijo akademske veščine, ki jih potrebujejo za uspešen študij sociologije na dodiplomski stopnji. Predmet je zasnovan tako, da študenti_ke skozi seminar akademskega branja in pisanja izostrijo mišljenje, se naučijo razlikovati med dobrimi in slabimi argumenti ter oblikovati znanstveno razlago. Predmet je razdeljen v tri tematske sklope. V prvem delu je poudarek na veščinah kritičnega mišljenja z namenom razvoja posameznikove sposobnosti analize in vrednotenja argumentov. V ospredju bodo vprašanja o tem, kaj so argumenti in kakšna je njihova narava, o različnih vrstah argumentov in kako prepoznati slabe argumente. Drugi del je zasnovan kot bralni seminar, na katerem se bodo študenti_ke seznanili_e z značilnostmi različnih akademskih besedil. Pri tem bodo analizirali_e znanstvena besedila z vidika oblikovanja argumentov in ponujenih znanstvenih razlag ter uporabe različnih vrst empiričnega gradiva. V tretjem delu bodo v ospredju veščine znanstvenega pisanja. Študenti_ke bodo vključeni_e v proces pisanja, kjer bodo spoznali strukturne in diskurzivne značilnosti akademskega pisanja ter osvojili znanje o tem, kako v svoje pisanje vključevati dela drugih avtorjev.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava