Skoči do osrednje vsebine

Telo in tehnologija

The body and technology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Eva Vrtačič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ponuja vpogled v načine, kako telo ustvarja pomene, kako deluje, pa tudi kako nanj delujejo družbene sile. Predstavljena je kratka genealogija sodobnega zahodnjaškega telesa ter podana kritična analiza ključnih teoretizacij, ki so telo kot koncept izoblikovale. Telo je tematizirano kot zaznamovano, modificirano, kolonizirano s strani subjekta, kulture in kapitala, hkrati pa kot eno zadnjih možnih prizorišč upora in subverzije. Skozi zasledovanje razumevanja telesa kot stroja je analiziran ambivalenten odnos med telesom in tehnologijo, kar pojasnjujemo s pomočjo metafore kiborga, koncepta biopolitke, pa tudi vpogledom v biomedicinske podmene ravnanja s telesom, tehno-telesne politike in konstrukcijo drugosti. Presečišča telesa in tehnologije so kritično analizirana zlasti s pomočjo fenomenološke paradigme. Teme: telo, tehnologija, korporealnost, utelešenje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava