Skoči do osrednje vsebine

Svetovni jezik – ruščina

World language - Russian

Obseg predmeta:

4,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 60 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Larisa Gabrovšek

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet poteka na začetni ravni. Študenti spoznavajo pragmatične, sociolingvistične in retorične značilnosti jezika. Pridobivajo temeljno splošno in strokovno besedišče, spoznavajo osnovne slovnične strukture na nivoju A1 – A2 po evropski lestvici. Obravnavajo stalne besedne zveze in posebnosti jezika stroke. Z reševanjem različnih jezikovnih nalog utrjujejo pridobljeno znanje in ga prenašajo na posebne komunikacijske situacije. Razvijajo štiri jezikovne zmožnosti: slušno razumevanje, bralno razumevanje, ustno sporočanje in pisno sporočanje. Slušno razumevanje urijo ob poslušanju avtentičnih avdio- in videoposnetkov. Pri bralnem razumevanju je poudarek na branju nekaterih tipičnih strokovnih besedil (e-pošta, zapisniki sestankov, vabila, rezervacije, življenjepis, organigrami, sporočila za javnost, resolucije itd.). Naučijo se brati in pisati enostavna sporočila in krajše pisne sestavke na dano temo. Spoznavajo načela komunikacije v mednarodnem in v ruskem okolju.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.06.2023