Skoči do osrednje vsebine

Strokovna španščina I

Spanish for specific purposes I

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Santiago Martin

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

1. Obravnavanje zahtevnejših besedil s področja mednarodnih odnosov in evropskih študij; 2. Naloge za usvajanje in širjenje področno specifičnega besedišča in terminologije; 3. Vaje v koherentnem povzemanju in tvorjenju pisnih in ustnih sporočil (povzemanje in parafraziranje); 4. Vaje v slušnem razumevanju; 5. Obravnavanje jezikovnih funkcij značilnih za strokovno razpravo (argumentiranje, postavljanje hipotez, izražanje nasprotnega mnenja, navajanje citatov, posploševanje, primerjanje itd); 6. S članki različnih težavnostnih stopenj in dolžine in v odvisnosti od ravni poznavanja jezika letnika se bo študent seznanil tudi s temami današnje Španije, kot je španski politični sistem (ustava, avtonomne skupnosti, monarhija …), migracije, terorizem, mednarodni odnosi Španije z državami sveta.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 10.06.2023