Skoči do osrednje vsebine

Strokovna praksa OBR

Professional Practice

Obseg predmeta:

6,00 KT / 150 (0 ur predavanj, 30 ur vaj, 30 ur seminarjev, 90 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maja Garb

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Strokovna praksa POL-OBR je sestavljena iz seminarjev in praktičnega usposabljanja. Na seminarjih uvodna seznanitev s strokovno prakso ter spoznavanje institucij slovenskega obrambnovarnostnega in zaščitnega sistema ter drugih političnih, znanstvenoraziskovalnih in gospodarskih institucij, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti ali za potrebe nacionalnovarnostnega sistema. Pri praktičnem usposabljanju, ki ga študenti opravijo v eni od institucij, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti ali za potrebe nacionalnovarnostnega sistema, se študenti vključijo v neposredno delo institucije ter spoznavajo zakonodajo, organiziranost, pristojnosti, vsebino in način dela, sistem financiranj institucije ter probleme institucije in njihovo reševanje. Praktično usposabljanje v okviru Strokovne prakse OBR1 je mogoče opraviti tudi v obliki udeležbe na vojaških usposabljanjih, ki jih za študente organizira Slovenska vojska (poznani pod imenom Vojaški tabori), kar študentom na dodiplomskem študiju obramboslovja še posebej priporočamo.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 27.07.2023