Skoči do osrednje vsebine

Sodobne politične teorije

Contemporary political theories

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Lukšič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet vpeljuje študenta v različne opredelitve mesta in vloge politične znanosti v sodobni družbi, in sicer na način, da -elaborira njeno navezavo na ohranjanje in spreminjanje demokratične ureditve, -razmejuje politično znanost do drugih družbenih ved, -vpeljuje razumevanje teoretskih pojmov v zgodovinskem kontekstu, -razčlenjuje osnovne teoretske pojme, kot so demokracija, svoboda, pravna država, volja ljudi, suverenost, privatna lastnina, družbena in politična moč, birokracija, -razlaga pomen usposabljanja birokracije in njeno demokratično nadzorovanje, ipd.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava