Skoči do osrednje vsebine

Sodobna država

Contemporary State

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Lukšič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obsega naslednja vsebinska področja: -država kot predmet politične znanosti, -različni pristopi k sodobni državi (pluralistično-strukturalna in avtoritarna koncepcija države), -različni avtorski prispevki (Lock, Hobbes, Hegel, Marx, Weber, Lenin, Habermas, Offe ipd.), -novejše teorije o državi (Beck, Giddens idr.), -oblikovanje moderne nacionalne države (od stanovske do liberalne ustavno-pravne), -koncepti pravne, socialne, feministične, ekološke, anarhistične, demokratične, avtoritarne, totalitarne države, -faze v oblikovanju države blaginje, -ključni pojmi, vezani na državo: državljanstvo, suverenost, legalnost, legitimnost, pravice, -transformacijski trendi sodobne države (konec neoliberalne in »socialistične« države), -država v mednarodnem prostoru in njene transnacionalne povezave in zaveze.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava