Skoči do osrednje vsebine

Sociološko raziskovanje I

Sociological Research I

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Samo Uhan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

V prvem delu se študenti seznanijo s konceptom sociološke raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope in paradigme v polju sociološkega raziskovanja.V drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnih metod v sociološkem raziskovanju. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo različnih tehnik anketnega zbiranja podatkov. Seznanijo se z različnimi tipi standardiziranih instrumentov zbiranja podatkov, osnovami analize in interpretacije v okviru sociološkega raziskovanja. Tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.03.2023