Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno varstvo okolja

International protection of environment

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Zlatko Šabič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Danijel Crnčec
  • prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
  • doc. dr. Matjaž Nahtigal

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet uvaja študente v perečo problematiko varstva okolja v mednarodni skupnosti. Ker sodobna mednarodna skupnost ne pozna "Svetovne vlade", mednarodne norme in standardi za varstvo okolja pa niso "vsiljeni od zgoraj", je konsenz med državami, ki ga je že težko doseči, na področju mednarodnega varstva okolja še posebno velik izziv. Predmet bo tako naslovil naslednja vprašanja: zakaj sploh mednarodno varstvo okolja? Ali in kako se tako velikemu številu med seboj tako različnim državam uspe dogovoriti za mednarodne okoljevarstvene norme in standarde? Kakšni so ti standardi oziroma norme? Kakšni so problemi pri izvrševanju sprejetih norm in standardov oz. pri sprejemanju novih ukrepov za izboljšanje mednarodnega varstva okolja? Kateri so prihodnji izzivi ki bodo pomagali k boljši mednarodni zaščiti okolja? Razčlenitev vsebine: - Uvod: okoljevarstvena problematika v mednarodnih odnosih. - Zgodovina "preboja" okoljevarstvenih tem v upravljanju mednarodnih skupnosti. - Konfliktnost interesov pri določanju mednarodnih okoljevarstvenih standardov in norm. - Uresničevanje sprejetih standardov in norm - Vloga akterjev (države, mednarodne organizacije, nevladne organizacije, zasebni sektor) - Študije primerov (projektno delo študentov/tk)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava