Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni odnosi

International Relations

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Zlatko Šabič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Faris Kočan
  • prof. dr. Petra Roter

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Mednarodni odnosi kot znanstvena disciplina in mednarodni odnosi kot praksa. Znanstveno proučevanje (teorije) mednarodnih odnosov: teoretični pristopi k proučevanju mednarodnih odnosov in njihov pomen za pojasnjevanje/razumevanje mednarodne skupnosti. Razvoj sodobne mednarodne skupnosti – temeljni mejniki in ključne značilnosti. Razvoj sredstev za mirno reševanje konfliktov in omejevanje pravice do vojne. Struktura sodobne mednarodne skupnosti: dejavniki objektivnega značaja in njihov pomen v sodobni mednarodni skupnosti; subjekti mednarodnih odnosov (obravnava vloge in pomena držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, posameznikov, terorističnih skupin, transnacionalnih podjetij in drugih akterjev); procesi in odnosi (mednarodno sodelovanje, mednarodni konflikti in mednarodni odnosi kot sistem razvitosti in nerazvitosti, z obravnavo procesov kolonializma in dekolonizacije ter neokolonializma); mednarodne norme (vključno z mednarodnim pravom), njihov pomen za delovanje akterjev in določanje (ne)sprejemljivega ravnanja. Sprotna obravnava aktualnih dogodkov v mednarodni skupnosti: analiza dogodkov s pomočjo elementov strukture mednarodne skupnosti ter analiza poročanja medijev o aktualnih dogodkih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava